Home  > Algemeen  > Colofon

print deze paginaColofon


WebsitecommissieKONHCVV.NL

Functie
Naam
E-mail
Voorzitter
Frank Durville
Vicevoorzitter
Marc Duvekot
Secretaris
Ella Verschragen
Commissaris cricket
Jeroen Veelo
Commissaris voetbal
Marc Duvekot
Commissaris squash
Jacques Schaaf
Commissaris sponsoring
Allard Korthals Altes

 
Disclaimer
Alle op de website van konhcvv.nl weergegeven content, waaronder wordt verstaan; teksten, afbeeldingen, illustraties, beeldmerken en logo’s, zijn in eigendom of in licentie bij konhcvv.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De auteurrechtelijke- en intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Van toepassing is het Nederlands recht. Copyright 2008.
 
Privacy statement
Alle persoonsgegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan ons verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Met de registratie van persoonsgegevens bieden wij u informatie en diensten op maat aan. Onze site maakt gebruik van "cookies", dat maakt het voor ons mogelijk om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. U kunt uw computer zelf zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Wij hanteren de gebruikelijke beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op eerste verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze gegevensbestand(en) verwijderen. De bezoeker kan online altijd zijn/haar gegevens (laten) aanpassen en wijzigen, bijvoorbeeld voor het wel of niet ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief. Indien U nog vragen heeft over deze privacy statement kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook altijd bij ons terecht voor vragen en/of suggesties over onze site.
 
Meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u vinden op de website van:
Min. van Justitie
 
Handleidingen (Adobe PDF) zijn te downloaden via:
Handleiding WPB 1
Handleiding WPB 2
 
Contactgegevens
Terrein Koninklijke H.C. & V.V. "De Diepput"
van Hogenhoucklaan 37
2596 TA  's-Gravenhage
e-mail: info@konhcvv.nl
website: www.konhcvv.nl
 
Webdesign
Artwork & Design Rediscover
Julius CMS: Iburo Den Haag
Implementatie: Alex Koens


Banner Bazuin & Partners

Banner Insinger de Beaufort BNP Paribas Wealth Management

Banner Stills
AlgemeenCricketVoetbalTennisSquashSitemapContactColofon