Home  > Algemeen  > Organisatie

print deze paginaOrganisatie


De Koninklijke H.C. & V.V. heeft een hoofdbestuur dat bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester), de voorzitters van de vier afdelingsbesturen (cricket, voetbal, tennis en squash) en de voorzitter van de communicatiecommissie.

De besturen worden bijgestaan door een aantal
commissies zoals de kascommissie, de ballotagecommissie, de buffetcommissie en de financiële en ledenadministratie. Sinds maart 2004 beschikt de vereniging over een fulltime verenigingsmanager.

De vereniging telt meer dan 2000 leden en 130 donateurs. Deze grote organisatie steunt voor een belangrijk deel op vrijwillige, onbetaalde zelfwerkzaamheid van de leden.

Het Diepput complex heeft in het voetbalseizoen drie velden waarvan twee voorzien van een lichtinstallatie. In het cricketseizoen beschikt H.C.C. over twee velden op de Diepput. Indien nodig wordt nog een veld gehuurd van een andere club in de regio. De terreinen en opstallen, die eigendom zijn van de vereniging, worden onderhouden door een terreinmeester in dienst. Hulp van de leden bij het schoonhouden, het ombouwen van voetbal- naar cricketvelden en omgekeerd en diverse ander werkzaamheden is onontbeerlijk.

Het
buffet in het clubhuis neemt een belangrijke plaats in het verenigingsleven in, zowel uit oogpunt van gezelligheid als van inkomsten. De exploitatie is onder toezicht van de clubhuiscommissie geheel in handen van de vereniging. Gezien de zeer omvangrijke buffetwerkzaamheden heeft de vereniging twee buffetbeheerders in dienst. Voor het verrichten van buffetdiensten kan de clubhuiscommissie een dwingend beroep doen op de leden. Alle afdelingen hebben één of meer betaalde trainers in dienst, die senioren en jeugdleden in de geheimen van het spel inwijden en bij wedstrijden aanwijzingen geven.

Elke dinsdag verschijnt de digitale
nieuwsbrief, waarin zes actuele nieuwsberichten worden gepubliceerd. Daarnaast verschijnt alle informatie zoals; bestuursmededelingen, wedstrijdprogramma's, buffetdiensten en speciale evenementen op deze website. Drie maal per jaar verschijnt de Diepput Echo met uitgebreider verenigingsnieuws.

De ‘Stichting De Diepput’ zorgt via incidentele acties onder de leden, oud-leden, ouders en donateurs voor de realisatie van grotere projecten. De ‘
Stichting de Groote Haagsche’ fungeert als business club en zorgt middels een groot aantal aangesloten ondernemingen voor permanente financiële ondersteuning van sportieve doelen.


Banner Stills

Banner Insinger de Beaufort BNP Paribas Wealth Management

Banner Bazuin & Partners
AlgemeenCricketVoetbalTennisSquashSitemapContactColofon