Home  > Tennis  > Nieuwe Tennis Leden


Informatie voor de nieuwe tennisleden
 

Het “HTV-Gevoel”

De Haagse Tennis Vereniging is in 1975 opgericht en is onderdeel van de Koninklijke H.C. & V.V., gelegen aan de van Hogenhoucklaan. De Koninklijke H.C. & V.V. begon haar activiteiten als een cricketclub in mei 1878. De vereniging kent een traditie van evenementen en recreatietennis voor zowel jeugd als voor volwassenen. Onze vereniging is zelfstandig en wordt geleid door een jong en enthousiast bestuur. Al sinds de oprichting vindt HTV een gastvrij onderkomen op het tennispark W.W. (Wassenaarse Weg). Er is sprake van een intensieve samenwerking met de eigenaar van het park. Mede daardoor heeft onze vereniging zich kunnen ontwikkelen tot de gezonde en stabiele vereniging die zij is. Ook hecht zij aan het “HTV-gevoel” dat staat voor een goede kwaliteit van de geboden diensten op het park en een gezellige en informele sfeer.

Waarom HTV?

HTV speelt op het park W.W. gelegen in het mooie Benoordenhout. Park W.W. heeft de beschikking over 12 gravel tennisbanen en 2 hardcourt binnenbanen. De tennisbanen zijn gedurende het seizoen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot en met dat het donker wordt. Op zaterdag sluit het park om 19:00 zijn hekken (behalve op competitiedagen). Op zondag kan er van 10:00 tot 18.00 uur getennist worden. Er is beperkte (gratis) parkeergelegenheid. Gedurende de weekenden kan men vrij parkeren in de omgeving van het tennispark.

Activiteiten binnen de vereniging
 
Jeugd:

Ook de jongere spelers voelen zich snel thuis bij HTV. Voor hen is er jeugdcompetitie en de landelijke competitie op zondag. Voor de jeugd worden speciale toernooien georganiseerd, zoals de jeugdclubkampioenschappen, het pinkstertoernooi en het jaarlijkse openings(paaseitjes)toernooi. De Jeugdcommissie organiseert diverse activiteiten voor de junioren, waaronder het HTV-tenniskamp. Zij ontvangen eind februari een programma met daarbij aanmeldingsformulieren.

Competitie:            

HTV neemt met in 2010 met 17 seniorenteams, waarvan 5 damesteams en 1 gemengd team, deel aan de KNLTB-competitie op donderdag, zaterdag en zondag. Andere dagen zijn in overleg altijd mogelijk. De competitie wordt gespeeld van begin april tot eind mei. De jeugd speelt KNLTB-competitie op woensdagmiddag en zondag. Op vrijdag is er een middelbare scholierencompetitie.

Clubavond:           

Iedere donderdag is er een georganiseerde clubavond waarbij wordt gespeeld op gereserveerde banen. Voor nieuwe leden is deze avond zeer geschikt om andere leden te leren kennen.

Clubkampioenschappen:

Een van de hoogtepunten van onze tennisvereniging zijn de clubkampioenschappen. Met als afsluiting een geweldig feest. Deze worden elk jaar georganiseerd.

Clans:

Voor de jongere jeugd tot 9 jaar is afspreken om vrij te spelen en afhangen vaak nog een probleem. Daarom wordt voor deze leeftijdgroep op 2 dagen een clan georganiseerd. Groepjes beginnende spelers werken onder begeleiding van oudere jeugdleden aan verbetering van hun techniek en balbeheersing. De clan wordt afgesloten met een bal- en speelvaardigheidsmiddag en een KNLTB-diploma.

Training/Lessen:

De training wordt verzorgd door tennisschool Jan de Rook zowel voor de jeugd als senioren. U kunt zich bij deze tennisschool aanmelden, individueel of voor groepstraining. Informatie op www.tennisschooljanderook.nl. Zij zijn bereikbaar onder tel.nr: 070-3902722 of e-mail info@tennisschooljanderook.nl.

Toernooien en evenementen:

De evenementencommissie organiseert verschillende toernooien gedurende het seizoen. Van deze evenementen wordt u ruim van te voren op de hoogte gebracht via de website van de vereniging.

Aanmelden als lid

Aanvraagformulieren voor het lidmaatschap van de Koninklijke H.C. & V.V. vallen te downloaden vanaf deze website. Klik hier voor de Nederlandse versie or press here for the English version. Het aanvraagformulier is tevens verkrijgbaar achter de bar in het clubhuis of bij de verenigingsmanager. Oud leden en donateurs dienen zich ook aan te melden door middel van het aanvraagformulier. De (schriftelijke) aanvragen voor het lidmaatschap worden zo spoedig mogelijk door de Ballotagecommissie behandeld. Pas na acceptatie door de Ballotagecommissie kan aan trainingen en wedstrijden worden deelgenomen.
 

Contributies 2010
-            senioren                                    € 241,00

-            partner tennislid                        € 227,00

-            junioren                                     € 120,00
-            ochtendlid                                 € 173,00
 

Er is een entreegeld verschuldigd van € 30,- indien u nog geen lid bent van één van de afdelingen van de Koninklijke HC & VV (HVV, HCC, HSV). Er bestaan gemengde lidmaatschappen indien u van twee of meerdere afdelingen lid bent waarvoor uiteraard extra kortingen gelden.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (bewaar een kopie van uw brief) geschieden voor 1 november van het jaar voorafgaande aan het komende tennisseizoen bij:

 
Ledenadministratie Kon. H.C. & V.V.
Mevrouw M.A.H. van der Gun-Wentrup
Van Hogenhoucklaan 37
2596 TA Den Haag
 
Belangrijke adressen en telefoonnummers
 

Correspondentieadres HTV: Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag

Tel.nr. 070-3249681 (maandag- en woensdagochtend 10.00 – 13.00 uur)

Clubhuis: tel.nr. Bar ’t Paviljoen: 070-3268097

Bespeelbaarheid gravel banen:
Overdag: tel.nr. 070- 3246910 / Na 17:00 uur: tel.nr. 070-3268097
 

Tennisschool Jan de Rook: tel.nr: 070-3902278

 Vragen?

Wij vertrouwen met bovenstaande informatie een goed en aantrekkelijk beeld van onze mooie, traditierijke tennisvereniging te hebben geschetst. Heb je nog vragen, spreek dan een van de bestuurleden aan op het park of bel of email hem of haar. Contactinformatie vind je op de webiste.

We hopen je binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen!

Het Bestuur van HTVProgramma senioren HTV

27 maart 2010
HTV Openingstoernooi
Dubbelspel
Aanvang: 14.00 uur

27 maart 2010
Competitieborrel
Aanvang: 17.00 uur

29 maart 2010
Algemene LedenVergadering
Kon. H.C. & V.V.
Aanvang: 19.30 uur (clubhuis)

14 t/m 26 juni 2010
Senior Clubkampioenschappen

24 juni 2010
HTV WK borrel
Nederland - Kameroen
Aanvang: 20.00 uur

Activiteiten:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Kon. HC&VV>>
Huishoudelijke mededeling>>
Word jij ons nieuwe bestuurslid?>>