Home  > Voetbal  > Junioren  > A2 Junioren

print deze paginaJunioren HVV


U kunt hier de informatie folder HVV Jeugd 2008-2009 downloaden.

Klasse-indeling jeugd
Trainersstaf
Kledingvoorschriften en winkel
Buffetdienst
Accommodatie en plattegrond
Afgelastingen en afzeggingen
Scheidsrechter
Diverse en nuttige informatie
Discipline, gedrag en verantwoordelijkheden
Bewaking kunstgrasregels
 
Inleiding
HVV heeft 51 jeugdteams - ingedeeld naar geboortejaar - die op zaterdag competitiewedstrijden spelen. De jongste jeugd (E- en F-leeftijd) speelt in zeventallen op een half veld, de oudere junioren spelen in elftallen. De jeugd is als volgt ingedeeld:

A: geboortejaar 1991 / 1992
B: geboortejaar 1993 / 1994
C: geboortejaar 1995 / 1996
D: geboortejaar 1997 / 1998
E: geboortejaar 1999 / 2000
F: geboortejaar 2001 / 2002
 
Voor een goede gang van zaken is bij HVV de Jeugdcommissie verantwoordelijk. Om een direct en snel contact mogelijk te maken tussen leden, trainers etc. heeft iedere leeftijdsgroep een coördinator. Vragen/opmerkingen bij voorkeur per e-mail naar de betreffende coördinator. Ouders van nieuwe leden wordt verzocht hun e-mailadres aan de betreffende coördinator te sturen i.v.m. adequate informatievoorziening.
 
Klasse-indeling jeugd

A1 1e klasse 01
B1 1e klasse 03 
C1 1e klasse 02
A2 3e klasse 01
B2 2e klasse 05 
C2 3e klasse 04 
A3 4e klasse 07
B3 4e klasse 04 
C3 4e klasse 06 
 
B4 5e klasse 05 
C4 5e klasse 04 
 
 
C5 6e klasse 10 


D1 1e klasse 02
E1 Hoofdklasse B
F1 1e klasse 01
D2 2e klasse 05 
E2 2e klasse 02 
F2 1e klasse 05
D3 4e klasse 05 
E3 2e klasse 06 
F3 2e klasse 06 
D4 5e klasse 04 
E4 3e klasse 06 
F4 5e klasse 10
D5 6e klasse 06 
E5 4e klasse 07 
F5 4e klasse 08
D6 7e klasse 05 
E6 5e klasse 09
F6 5e klasse 11
D7 7e klasse 06 
E7 6e klasse 08 
F7 6e klasse 08
D8 8e klasse 12 
E8 7e klasse 08 
F8 7e klasse 11 
D9 8e klasse 13 
E9 7e klasse 09 
F9 8e klasse 11
 
E10 7e klasse 10
F10 8e klasse 13 
 
E11 7e klasse 11
F11 8e klasse 12 
 
E12 8e klasse 12
F12 9e klasse 16 
 
E13 8e klasse 13
F13 9e klasse 19 
 
E14 9e klasse 17
F14 10e klasse 37 
  
E15 9e klasse 19 
F15 10e klasse 88 


 
Trainersstaf 
De trainersstaf van HVV heeft iedere categorie onderverdeeld in 2 groepen: selectiespelers en niet-selectiespelers. De selectiespelers spelen in de hoogste teams en worden in overleg met de technische commissie ingedeeld. De overige teams worden door de coördinator ingedeeld. De selectie teams worden getraind door een professionele trainer. Bij de niet-selectie teams is in overleg met de coördinator 2x trainen mogelijk door enthousiaste leider/vader. Op dit moment zijn er ook 6 stagiaires van de opleiding Mondriaan Sport en Bewegen.
 
De samenstelling van de trainersstaf
Selectie A: André van Dam, overige A: Hans Willinge
Selectie B: Frank van Boekel, overige B: Stephen Sonderegger, Hans Willinge
Selectie C Jimmy Visser, overige C: Stephen Sonderegger
Selectie D Dick Maalsen, overige D:, Stephen Sonderegger
Selectie E André van Dam, overige E: Peter Entrop, Hans Willinge
Selectie F Peter Entrop, overige F: Peter Entrop, Hans Willinge
Keeperstrainer: Aad Buitendijk
 
Kledingvoorschriften en winkel
Iedere speler speelt in hetofficiële HVV-tenue, geel-zwart gestreept shirt, effen korte zwarte broek (zonder strepen), gele HVV kousen met zwarte boord. Het dragen van scheen­dekkers is verplicht, tijdens wedstrijden en training. Keepers van HVV dragen altijd een afwijkend shirt t.o.v. de eigen kleuren en de tegenstander. Lange broeken zijn tijdens de wedstrijd m.u.v. de keeper niet toegestaan; geen korte broek betekent niet spelen of verplicht keepen. Er worden altijd voetbalschoenen gedragen. Dit tenue, m.u.v. voetbalschoenen, is verkrijgbaar in de HVV-winkel. Deze is iedere zaterdag geopend van 16.30 tot 17.30 uur in het clubhuis of op afspraak. Ook accessoires, zoals trainingspakken en voetbaltassen zijn dan verkrijgbaar. Informatie bij Liesbeth Mekking, 070-3248443. Het is ook mogelijk om via de website een bestelling te plaatsen.
 
Buffetdienst
Het buffet in het clubhuis neemt een belangrijke plaats in het verenigingsleven in. De exploitatie is geheel in handen van de vereniging. Er wordt een beroep gedaan op leden en ouders van jeugdspelers voor buffetdiensten op de zaterdagen. De buffetcommissie meldt via de website en per e-mail wie op welk tijdstip verwacht wordt een buffetdienst te doen. De Jeugdcommissie verzoekt iedereen vriendelijk doch dringend hier aan mee te werken.
  
Accommodatie en plattegrond
HVV bezit 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld, een fraai clubhuis en goede kleedkamers waarvan 1, 2, 3 en 4 voor HVV. De kleedkamers bevinden zich en het gebouw met het rood/wit gestreepte dak en is op zaterdag het centrum van alle voetbalactiviteiten. Bij binnenkomst vindt u aan de linkerkant de Commissiekamer waar vertegenwoordigers van de Jeugdcommissie te vinden zijn. Rechts naast de keuken hangt het mededelingenbord met daarop informatie over kleedkamerindeling en speelveld. HVV teams verkleden zich altijd in een kleedkamer aan de rechter zijde; onze gasten verkleden zich aan de linkerzijde. Alle teams worden geacht na afloop van wedstrijden en trainingen de kleedkamer weer in ordelijke staat achter te laten. Alles is ons eigendom, dus daar moeten we zuinig op zijn!

Plattegrond De Diepput
 
 
 
Afgelastingen en afzeggingen
Afgelastingen wedstrijden
 
Afgelastingen trainingen
Trainingen gaan altijd door, bij mindere weersomstandigheden moet u uw zoon adequaat kleden, in ieder geval vanaf oktober is een trainingspak verplicht. Sneeuw op het veld is de enige reden om de training af te gelasten. Afzeggen voor de training is alleen verplicht voor selectiespelers. Trainingsschema`s worden voor de zomervakantie bekendgemaakt. Er wordt in een rood shirt met rugnummer getraind door de gehele F-jeugd en ZMC. Elke nieuwe F speler krijgt zijn eigen shirt met nummer uitgereikt zodra het trainingsgerechtigd is. Regel is: géén rood shirt, géén deelname aan de training. Bij verlies moet een nieuw shirt gekocht worden (€ 15,-). Spelers moeten 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.
 
Afzeggingen door spelers
Niets is zo vervelend als voetballen met een team met te weinig spelers!
Om dit te voorkomen zijn de volgende regels van kracht:
·          Afzeggingen altijd bij de leider en uiterlijk voor donderdagavond 20.00 uur!
·          Alleen in geval van ziekte/overmacht kan op het laatste moment worden afgezegd. Uitsluitend bij de leider afmelden, niet bij de coördinator.
·          Tegen spelers die zich niet houden aan deze afspraken, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen.
·          Ouders evt. aanspreken en wijzen op eerder gemaakte afspraken en het feit dat het team wordt gedupeerd.
·          In geval van een tekort aan spelers probeert de leider eerst zelf een invaller te regelen. Bij problemen z.s.m. contact opnemen met de betreffende coördinator.
 
Scheidsrechter
Wedstrijden van de E- en de F-jeugd worden altijd gefloten door een ouder. Leiders wordt gevraagd daarover aan het begin van het seizoen goede afspraken te maken. D, C, B en A teams worden, voor zover geen KNVB scheidsrechter is ingedeeld, gefloten door oudere jeugd- en senior-leden van HVV.
 
Diverse en nuttige informatie
Algemeen
Dit is te vinden op de website www.konhcvv.nl. Onder Voetbal - Junioren, zijn alle categorieën en teams te vinden met een link naar de KNVB. Hierin staat informatie over het wedstrijdprogramma, de competitie-indeling en de standen onder competities. Routebeschrijvingen staan onder clubs. Veel communicatie door de leider en de coördinator gaat per e-mail, laat ons dus snel een e-mailadres weten dat u regelmatig controleert op nieuwe berichten. De thuiswedstrijden beginnen altijd om 8.45 uur met resp. de F/E/D.
 
Thuis- en uitwedstrijden
Thuiswedstrijden: tijdig verzamelen op het door de coach of leider aangegeven tijdstip de kleedkamers.
Uitwedstrijden: verzamelen op het door de coach of leider aangegeven tijdstip bij de HVV-toegangspoort. Maak indien nodig afspraken over wie gaat rijden. Bij uitwedstrijden zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor voldoende vervoer. We doen daarom een dringend beroep op alle ouders om hiervoor in de loop van een seizoen enkele keren beschikbaar te zijn.
 
Alternatief programma
Bij algehele afgelasting van wedstrijden, d.w.z. dat door de KNVB alle wedstrijden worden afgelast, organiseert de Jeugdcommissie zoveel mogelijk alternatieve wedstrijden. Dit zal bij een dreigende afgelasting gecommuniceerd worden via de website en via de leiders van de teams.
 
Leiders
Ieder team heeft een of twee leiders, meestal ouders, die het team coachen en de algemene zaken als afzeggingen en vervoer regelen. De leider is de contactpersoon voor het team van de coördinator. Iedere leider van een E en F team krijgt aan het begin van het seizoen een mail met een leidershandleiding. Er zal ook een leiders- en scheidsrechtersavond gepland worden waarin e.e.a. toegelicht wordt.
 
Toernooien
Aan het begin van het seizoen is het Klavertje 4 toernooi op HVV voor de E & F pupillen. Aan het eind van het seizoen (maand mei) worden er door andere verenigingen toernooien georganiseerd. Op hun uitnodiging worden HVV teams door de coördinator ingedeeld. Als leiders zelf hun team willen opgeven voor een toernooi, dan graag eerst overleg met de coördinator.
 
Evenementen
Op HVV worden tal van evenementen georganiseerd, te weten: Klavertje 4 toernooi, Sinterklaas, Kidz-dagen en voetbalherfstkamp. Deze evenementen worden tijdig aangekondigd via de website. Contactpersoon: Peter Entrop, verenigingsmanager.
 
Discipline, gedrag en verantwoordelijkheden
Onze vereniging hecht veel belang aan normen en waarden. Elk HVV lid is een vertegenwoordiger van onze club. Wij eisen dan ook van onze leden het nakomen van de volgende gedragsregels.
Voor de spelers geldt het volgende:
·         Buiten de trainingen en wedstrijden mag er niet vrij gevoetbald worden op het hoofdveld, noch op de kunstgrasvelden.
·         Er is een verbod op het gebruik van eigen ingekochte (alcoholische) drank en iedere vorm van drugs op de terreinen van onze vereniging. Overtreding van dit verbod betekent automatisch een schorsing met ontzegging van de toegang tot het terrein en een brief naar de betreffende ouders. Bij een tweede overtreding kan het lid voorgedragen worden voor royement als lid van de vereniging.
 
T.a.v. trainingen:
·          Alleen doordeweeks is het toegestaan fietsen te stallen in de directe nabijheid van de kleedkamers (niet tegen de gevel!).
·          Loop nooit over het eerste veld van het clubhuis naar de kleedkamers of v.v. Gebruik de paden.
·          Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training op het veld of in de kleedkamers, anders is het hinderlijk voor de trainers en spelers die op dat moment aan het trainen zijn.
·          Laat nooit waardevolle zaken in de kleedkamer achter, maar laat ze thuis of geef ze voor de training af aan de trainer.
·          Terrein en de kleedkamers schoonhouden!
 
T.a.v. wedstrijden:          
·          Op de website staat de aanvangstijd van de wedstrijd vermeld. Zorg dat je op tijd bent.
·          Zorg dat je een ambassadeur van de club bent en gedraag je correct en sportief tegenover de tegen­standers en de scheidsrechter. Geef je tegenstander een hand na een gemaakte overtreding of help hem over­eind; ga nooit in discussie met de scheidsrechter, ook al neemt hij, in jouw ogen, beslissingen in het nadeel van HVV.
·          Boetes i.v.m. gele of rode kaarten moeten altijd door de betrokken speler (of diens ouders) worden vol­daan. Hij krijgt daarvoor een rekening van de Financië­le Administratie.
·          Discriminerend of anderszins onbehoorlijk ge­drag, in woord of gebaar, binnen of buiten het veld, wordt niet getolereerd en leidt tot maat­regelen. De speler wordt door de leider onmiddellijk uit het veld gehaald en duidelijk gemaakt dat dit niet wordt toegestaan. Ongeacht of het de beste speler betreft of hierdoor het wedstrijdresultaat negatief wordt beïnvloed. Lever geen commentaar op de scheidsrechter of de tegenstander.
·          Terrein en de kleedkamers schoonhouden!
 
Voor de ouders:                 
·          Kom kijken naar uw zoon, moedig aan, maar laat het coachen over aan de coach. Voor de spelers is niets zo verwarrend als van de kant allerlei, ongetwij­feld goed bedoelde, maar soms tegenstrijdige aanwijzingen worden gegeven.
·          Zorg dat ook u een ambassadeur van de club bent.
·          Scheidsrechters zijn (vooral bij het publiek) vaak onderwerp van kritiek. Wij verwachten ook van de ouders dat beslissingen ten nadele van het HVV-team, hoe moeilijk dat soms misschien ook is, niet openlijk in woord of gebaar worden afgekeurd.
·          Geef uw kinderen een volledige uitrusting mee.
·          Alle ouders van onze junioren wordt gevraagd af en toe te assisteren achter het buffet in ons clubhuis. Een goede organisatie betekent ook dat u af en toe gevraagd wordt voor een rijbeurt naar een uitwedstrijd. Wij rekenen op u!
 
Bewaking kunstgrasregels
Wij hebben met alle leden een fantastisch kunstgrasveld laten aanleggen en willen daarvan tot in de lengte van dagen genieten. Als leider, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels. Belangrijk is voor aanvang de tegenstander goed te ontvangen en de regels duidelijk te maken, met het vriendelijke verzoek zich hieraan te houden. De 11 kunstgrasregels waarvan de eerste de belangrijkste is:
 
1.     Geen toeschouwers op het veld (ook niet tussen de velden)!
2.     Betreed het veld alleen met schone schoenen.
3.     Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek steeds achter je dicht.
4.     Geen stalen noppen.
5.     Niet expres tegen de boarding schieten.
6.     Niet roken op het veld.
7.     Geen kauwgom op het veld.
8.     Geen glaswerk op het veld.
9.     Geen stoelen op het veld.
10.   Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
11.   Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden (korrels zijn schadelijk voor de wasmachine!)
 20 juni 2010
Koffieochtend oud HCC 1 & HVV 1AlgemeenCricketVoetbalTennisSquashSitemapContactColofon