Home  > Voetbal  > Lidmaatschap

print deze paginaLidmaatschap HVV


Aanmelden als lid
Aanvraagformulieren voor het lidmaatschap van de Koninklijke H.C. & V.V. vallen te downloaden vanaf deze website. Klik hier voor de Nederlandse versie or press here for the English version. Het aanvraagformulier is tevens verkrijgbaar achter de bar in het clubhuis of bij de verenigingsmanager. Oud leden en donateurs dienen zich ook aan te melden door middel van het aanvraagformulier. De (schriftelijke) aanvragen voor het lidmaatschap worden zo spoedig mogelijk door de Ballotagecommissie behandeld. Pas na acceptatie door de Ballotagecommissie kan aan trainingen en wedstrijden worden deelgenomen.
 
Wijziging lidmaatschap
Indien u of een van uw kinderen al lid is van een of meer afdelingen van de vereniging en u wilt
· lid worden van een andere afdeling
· het lidmaatschap van een afdeling of de vereniging beëindigen
· het lidmaatschap omzetten in buitenlid, niet-spelend lid of donateur dan dient zulks schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging, Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag.  De administratie is maandag-woensdag van 10-13 uur telefonisch bereikbaar, telefoon 070 - 324 96 81.
 
Opzegtermijnen

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@konhcvv.nl) geschieden bij de ledenadministratie. Tennis- en cricketleden dienen op te zeggen voor 1 november, voetbal- en squashleden, buitenleden, niet·spelende leden, babyleden en donateurs voor 15 mei. Bij het niet in acht nemen van deze data is de volledige contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap van de gehele vereniging wordt schriftelijk door de ledenadministratie bevestigd. Het verdient aanbeveling deze brief zorgvuldig te bewaren.
 
Contributieschema
Klik hier voor het  voor het contributieschema 2010/2011  van de Koninklijke HC & VV.


HAAGS STUDIEPUNT

Punt van de Weerdt

HodieMihi
AlgemeenCricketVoetbalTennisSquashSitemapContactColofon