Home


24-05-2010 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Kon. HC&VV lees meer >>
01-12-2009 Samenwerking HVV-ADO Den Haag lees meer >>
03-11-2009 Alcoholverkoop in het clubhuis lees meer >>

print deze pagina24 mei 2010

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Kon. HC&VV

Algemene Leden Vergadering Koninklijke H.C. & V.V. op maandag 7 juni 2010
 
Het Hoofdbestuur van de Koninklijke H.C. & V.V. nodigt alle leden uit voor de ALV op maandag 7 juni 2010 in het Clubhuis, aanvang 19.30 uur.
 
Agenda
 
 
1.            Opening
 
2.            Mededelingen
 
3.            Goedkeuring notulen van de ALV van 26 april 2010                 bijlage
 
4.            Goedkeuring begroting 2010 - 2011                                            bijlage
 
5.            Jaarverslag Ballotagecommissie 2009 - 2010                           mondeling           
 
6.            Stand van zaken afdelingen                                                           mondeling
 
7.            Stand van zaken opstallen en terreinen                                       mondeling
 
8.            Rondvraag
 
9.            Sluiting
 
 
 
 
Nota bene
Alle vergaderstukken liggen vanaf maandag 24 mei 2010 ter inzage bij het buffet.
Ook kunnen de stukken worden opgevraagd bij de secretaris van de vereniging (secretaris@konhcvv.nl of op het postadres van de vereniging).
 
 
Wouter Buwalda
Secretaris Koninklijke H.C. & V.V.
 

[overzicht]

Nenefa BV

Banner Bazuin & Partners

Momentum Florum