Home  > ZMC  > ZMC Commissie

print deze paginaZMC commissie


Algemeen  Raoul Maphar, tel nr:  06-15001728
Verantwoordelijk voor de indeling van de teams, het opstellen van het speelschema, het aanwijzen van scheidsrechters, het coördineren van de buffetdiensten van de ZMC-ouders, het organiseren van de evenementen, het samenstellen en leiden van evenementencommissies, het periodiek overleg en beleidsafstemming met de HVV Jeugdcommissie en Verenigingsmanager, de ZMC financiën alsmede het onderhouden van contacten met andere verenigingen.


Communicatie  Mark Hammer, tel nr:  06-46070981
Verantwoordelijk voor de indeling van de teams, de informatieverschaffing, publicaties en communicatie via de website van de vereniging, het ook op de website verwerken van de uitslagen en het bijhouden van de standen per afdeling, de presentatie van het team van de week, de wekelijkse mailing naar ouders en andere direct betrokkenen, het beheer van het ZMC foto archief en ZMC gegevensbestanden alsmede de contacten met ledenadministratie en ballotagecommissie.


Wedstrijdleiding  Denis Naudin ten Cate, tel nr: 06-26870228
Verantwoordelijk voor de indeling van de teams, de organisatie van de ZMC speeldagen, de algehele wedstrijdleiding, het uitzetten van de velden, de uitgifte van materialen en scoreformulieren, en de collectieve warming-up op de ZMC speeldagen, de samenwerking met de ZMC afdelingscoördinatoren, de begeleiding en het instrueren van coaches en scheidsrechters alsmede de ontvangst/opvang van nieuwe spelers en ouders.
 


Begeleiding
Robert Dicke, Paolo Bello, Derk Zumpolle, Bas Tjiptawardana en Teun Loots
De ZMC-Wedstrijdleiding wordt op de zondagse wedstrijddagen bijgestaan door vier tot zes wedstrijdbegeleiders (indien mogelijk drie per afdeling), die toezien op een optimaal verloop van de competities en zorg dragen voor oa de velden en het materiaal. Allen zijn duidelijk herkenbaar aan een roodkleurige ZMC-jas en gelden als aanspreekpunt voor spelers, ouders, coaches en scheidsrechters.
  
Contact
De ZMC Cie is bereikbaar onder de aangegeven telefoonnummers en via het ZMC Cie emailadres: zmc@konhcvv.nl20 juni 2010
Koffieochtend oud HCC 1 & HVV 1
Banner Stills

NIJGH

Burger van Leeuwen
AlgemeenCricketVoetbalTennisSquashSitemapContactColofon