Verslag ALV 26 november 2018

Op een geslaagde ALV werd Gijs ter Kuile benoemd tot Erelid. Wim Moningka mag zich nu Lid van Verdienste noemen.

Het was maandagavond 26 november 2018 behoorlijk druk in het clubhuis waar de ALV van de vereniging én de ALV's van de afdelingen werden gehouden.

Gijs ter Kuile werd door de vergadering benoemd toe Erelid, nadat hij op het Heerendiner door het hoofdbestuur was voorgedragen.

Op datzelfde Heerendiner werd Wim Moningka voorgedragen als Lid van Verdienste en ook met deze voordracht werd nu door de vergadering ingestemd.

Verder presenteerde Gijs de plannen voor renovatie en uitbreiding van de kleedkamers en loods. De leden gaven groen licht waardoor de commissie verder aan het werk kan met als oogmerk in april te kunnen starten met de werkzaamheden.

Ook de ambitie van het hoofdbestuur om per 1 januari te beginnen met het (grotendeels) rookvrij maken van De Diepput kreeg de instemming van de leden.

De concept notulen zullen in een later stadium op het afgeschermde gedeelte van de site worden geplaatst.

 

 

Ledenvergaderingen (log in om alle artikelen te zien) overzicht