Peter Hodes nieuwe commissaris Terreinen

Gart van Leersum stopt per 1 januari 2019 als commissaris Terreinen en Opstallen en wordt opgevolgd door Peter Hodes.

Vanwege drukke werkzaamheden met daarbij gepaard gaand veelvuldig verblijf in het buitenland heeft Gart aangegeven te willen stoppen als Commissaris Terreinen en Opstallen.

Peter Hodes is bereid gevonden zijn taken over te nemen en per 1 januari 2019 toe te treden tot het hoofdbestuur. Uiteraard zullen de leden deze voordracht in de eerstvolgende ALV nog moeten bekrachtigen.

Peter heeft de afgelopen jaren al deel uitgemaakt van de terreincommissie en is daarom goed bekend met het reilen en zeilen rondom ons complex.

Wij zijn Gart veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren voor de vereniging heeft verricht.

Pim van Duyne
secretaris hoofdbestuur

Archief verenigingsjaar 2018-2019 overzicht