Junioren 2021-2022

Algemene informatie

Junioren

HVV heeft 70 jeugdteams - ingedeeld naar geboortejaar - die op zaterdag en zondag competitiewedstrijden spelen. Vanaf het seizoen 2017-2018 is er op initiatief van de KNVB wat veranderd bij de jeugd. De jongere jeugd speelt dan in een vernieuwde opzet op kleinere voetbalvelden partijtjes.   

De jongeren tot 6 jaar spelen  op zondagmorgen in een unieke onderlinge competitie begeleid door enthousiaste ouders. Deze Zondagmorgencompetitie (ZMC) bestaat al sinds de jaren '30.

 

De jeugd is als volgt ingedeeld:

O19/O18: geboortejaar 2003/2004

O17: geboortejaar 2005

O16: geboortejaar 2006

O15: geboortejaar 2007

O14: geboortejaar 2008

O13: geboortejaar 2009

O12: geboortejaar 2010

O11: geboortejaar 2011

O10: geboortejaar 2012

O09: geboortejaar 2013

O08: geboortejaar 2014
ZMC: geboortejaar 2015 / 2016 

Voor een goede gang van zaken is de Jeugdcommissie verantwoordelijk. Om een direct en snel contact mogelijk te maken tussen leden, trainers etc. heeft iedere leeftijdsgroep een coördinator. Vragen/opmerkingen bij voorkeur per e-mail naar de betreffende coördinator. Ouders van nieuwe leden wordt verzocht hun e-mailadres aan de ledenadministratie (ledenadministratie@konhcvv.nlte sturen i.v.m. adequate informatievoorziening.

 

Jeugdopleiding HVV

Het technisch beleid is uitgewerkt in een voetbalplan dat als rode draad dient voor de jeugdopleiding. De jeugdopleiding als geheel staat onder verantwoordelijkheid van het voetbalbestuur. De dagelijkse technische verantwoordelijkheid van de jeugdopleiding van HVV is in handen van de volgende groep:

* Hoofd Jeugdopleiding O13 t/m O19

* Technisch Jeugd Coördinator O7 t/m O12

* Hoofdtrainer breedteteams


Klik hier voor een overzicht van het trainersgilde. 


Ter ondersteuning van het Hoofd Jeugdopleiding en Technisch Jeugd Coördinator heeft de Technische Commissie de taak de technische ontwikkeling van selectieteams en spelers te bewaken. Hiertoe zijn actief de Technische Commissie bovenbouw (O13 t/m O19) en de Technische Commissie onderbouw O7 t/m O12. Klik hier voor de samenstelling van deze commissies.

 

Klasse-indeling

Klik hier voor de klasse-indeling van de teams.

 

Trainersstaf

De trainersstaf van HVV heeft iedere categorie onderverdeeld in 3 groepen: selectiespelers, schaduwselectiespelers en niet-selectiespelers. De selectiespelers spelen in de hoogste teams en worden in overleg met de technische commissie ingedeeld. De overige teams worden door de coördinator ingedeeld. Selectie- en schaduwselectiespelers trainen drie keer per week. Bij de niet-selectie teams wordt twee keer per week getraind. Ook zijn regelmatig stagiaires aanwezig om te assisteren bij de trainingen.

  

Plattegrond velden en gebouwen

Bekijk de bijgaande plattegrond van dit artikel voor een overzicht.

 

Kledingvoorschriften en winkel

Iedere speler speelt in het officiële HVV-tenue, geel-zwart gestreept shirt. Aanschaf geschiedt via Webshop. Klik hier voor informatie over aanschaf van het tenue.  Keepers van HVV dragen altijd een afwijkend shirt t.o.v. de eigen kleuren en de tegenstander.  

Accommodatie

HVV bezit 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld, een fraai clubhuis en goede kleedkamers (die in het seizoen 2020-2021 zijn verbouwd en uitgebreid). De kleedkamers bevinden zich en het gebouw met het rood/wit gestreepte dak. Bij binnenkomst vindt u aan de linkerkant de Commissiekamer waar vertegenwoordigers van de Jeugdcommissie te vinden zijn. In de hal hangt het mededelingenbord met daarop informatie over kleedkamer indeling en speelveld. Alle teams worden geacht na afloop van wedstrijden en trainingen de kleedkamer weer in ordelijke staat achter te laten. Alles is ons eigendom, dus daar moeten we zuinig op zijn!

 

Afgelastingen en afzeggingen

 

Afgelastingen wedstrijden

Voor informatie over afgelastingen van wedstrijden klik hier.

 

Afgelastingen trainingen

Trainingen gaan altijd door, bij mindere weersomstandigheden moet u uw zoon adequaat kleden, in ieder geval vanaf oktober is een trainingspak verplicht. Sneeuw op het veld is de enige reden om de training af te gelasten. Afzeggen voor de training is alleen verplicht voor selectiespelers. Trainingsschema`s worden voor de zomervakantie bekendgemaakt. Er wordt in een rood shirt met rugnummer getraind door de gehele O9- en O8-jeugd en ZMC. Elke nieuwe O8 speler krijgt zijn eigen shirt met nummer uitgereikt zodra het trainingsgerechtigd is. Regel is: géén rood shirt, géén deelname aan de training. Bij verlies moet een nieuw shirt worden gekocht (€ 15,-). Spelers moeten 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.

 

Afzeggingen door spelers

Niets is zo vervelend als voetballen met een team met te weinig spelers!

Om dit te voorkomen zijn de volgende regels van kracht:

1 Afzeggingen altijd bij de leider en uiterlijk voor donderdagavond 20.00 uur!

2 Alleen in geval van ziekte/overmacht kan op het laatste moment worden afgezegd. Uitsluitend bij de leider afmelden, niet bij de coördinator.

3 Tegen spelers die zich niet houden aan deze afspraken, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen.

4 Ouders evt. aanspreken en wijzen op eerder gemaakte afspraken en het feit dat het team wordt gedupeerd.

5 In geval van een tekort aan spelers probeert de leider eerst zelf een invaller te regelen. Bij problemen z.s.m. contact opnemen met de betreffende coördinator. 

Scheidsrechter

Wedstrijden tot en met de O12-jeugd worden altijd gefloten door een ouder. Leiders wordt gevraagd daarover aan het begin van het seizoen goede afspraken te maken. O12 t/m O19 teams worden, voor zover geen KNVB scheidsrechter is ingedeeld, gefloten door oudere jeugd- en seniorleden van HVV.

 

Diverse en nuttige informatie

 

Algemeen

Dit is te vinden op de website van onze vereniging. Onder Voetbal, zijn alle categorieën en teams te vinden. Hierin staat informatie over het wedstrijdprogramma, de competitie-indeling en de standen onder competities. Veel communicatie door de leider en de coördinator gaat per e-mail, laat ons dus snel een e-mailadres weten dat u regelmatig controleert op nieuwe berichten en geef dat door aan de ledenadministratie. De thuiswedstrijden beginnen vanaf 8.30 uur.

 

Thuis- en uitwedstrijden

Thuiswedstrijden: tijdig verzamelen op het door de coach of leider aangegeven tijdstip onder de klok bij de kleedkamers.

Uitwedstrijden: verzamelen op het door de coach of leider aangegeven tijdstip bij de HVV-toegangspoort. Maak indien nodig afspraken over wie gaat rijden. Bij uitwedstrijden zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor voldoende vervoer. We doen daarom een dringend beroep op alle ouders om hiervoor in de loop van een seizoen enkele keren beschikbaar te zijn.

 

Alternatief programma

Bij algehele afgelasting van wedstrijden, d.w.z. dat door de KNVB alle wedstrijden worden afgelast, organiseert de Jeugdcommissie zoveel mogelijk alternatieve wedstrijden. Dit zal bij een dreigende afgelasting gecommuniceerd worden via de website en via de leiders van de teams.

 

Leiders

Ieder team heeft één of twee leiders, meestal ouders, die het team coachen en de algemene zaken als afzeggingen en vervoer regelen. De leider is de contactpersoon voor het team van de coördinator.  Er wordt voorafgaand aan het seizoen een leiders- en scheidsrechtersavond  waarin e.e.a. wordt toegelicht.

 

Veiligheidsmaatregelen

De vereniging moet een veilige plek zijn voor al onze leden. Dit geldt in het bijzonder voor onze jeugdleden. Helaas is dat minder vanzelfsprekend dan het lijkt. De ernstige misstanden bij andere verenigingen, die daarmee landelijke bekendheid kregen, hebben dat nog eens goed duidelijk gemaakt. Daarnaast worden er nog steeds uit de kleedkamers met regelmaat waardevolle zaken gestolen. In de allereerste plaats is het van belang dat iedereen, en met name de jeugdcommissie, trainers en leiders, alert zijn én blijven om mogelijke misstanden tijdig te signaleren. Wij vragen daarvoor nadrukkelijk ook uw medewerking. Mocht u een bepaalde verdenking hebben meldt dat dan terstond bij één van de leden van de jeugdcommissie, zodat die onderzocht kan worden en er waar nodig tegen opgetreden kan worden. Voorts is besloten tot het treffen van een aantal maatregelen in de preventieve sfeer m.b.t. het gebruik van de kleedkamers en douches. Naast deze maatregelen heeft het bestuur besloten de functie van vertrouwenspersoon in te stellen. Alle vormen van ongewenst gedrag kunnen gemeld worden bij of besproken worden met deze personen. Klik hier voor meer informatie over de maatregelen en de vertrouwenspersonen.

 

Toernooien

Aan het begin van het seizoen is het Klavertje 4 toernooi op HVV voor de O11 en O9 jeugd. Aan het eind van het seizoen (maand mei) worden er door andere verenigingen toernooien georganiseerd. Op hun uitnodiging worden HVV teams door de toernooisecretaris ingedeeld. Als leiders zelf hun team willen opgeven voor een toernooi, dan graag eerst overleg met de toernooisecretaris (brian.joseph@konhcvv.nl).

 

Evenementen

Op HVV worden tal van evenementen georganiseerd, te weten: Klavertje 4 toernooi, Sinterklaas, Kidz-dagen, FIFA toernooi, bingoavonden, voetbalherfstkamp en de ‘Colthoff’ behendigheidswedstrijden voor de Zondagmorgencompetitie. Deze evenementen worden tijdig aangekondigd via de website. Contactpersoon: de sportmanager.

 

Clublied

HVV heeft een eigen clublied waarvan de tekst luidt (refrein: ‘Geef mij maar Amsterdam, dat is beter dan Parijs’):

 

GEEF MIJ MAAR HVV!

DAT IS BETER DAN ADO

DAN KRIJG JE WASSENAAR

EN VUC ERBIJ KADO!!

 

GEEF MIJ MAAR HVV!

GEEN SHS OF HBS

QUICK, POSTDUIVEN, BMT

TELLEN VOOR ONS GEHEEL NIET MEE

GEEF MIJ MAAR HVV!!!
 

Discipline, gedrag en verantwoordelijkheden

Onze vereniging hecht veel belang aan normen en waarden. Elk HVV lid is een vertegenwoordiger van onze club. Wij eisen dan ook van onze leden het nakomen van de volgende gedragsregels.

 

Voor de spelers geldt het volgende:

a) Buiten de trainingen en wedstrijden mag er niet vrij gevoetbald worden op het hoofdveld, noch op de kunstgrasvelden.

b) Er is een verbod op het gebruik van eigen ingekochte (alcoholische) drank en iedere vorm van drugs op de terreinen van onze vereniging. Overtreding van dit verbod betekent automatisch een schorsing met ontzegging van de toegang tot het terrein en een brief naar de betreffende ouders. Bij een tweede overtreding kan het lid voorgedragen worden voor royement als lid van de vereniging.

 

T.a.v. trainingen:

1 Fietsen worden uitsluitend gestald in de fietsenstalling

2 Loop nooit over het eerste veld van het clubhuis naar de kleedkamers of v.v. Gebruik de paden.

3 Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training op het veld of in de kleedkamers, anders is het hinderlijk voor de trainers en spelers die op dat moment aan het trainen zijn.

4 Laat nooit waardevolle zaken in de kleedkamer achter, maar laat ze thuis of geef ze voor de training af aan de trainer.

5 Terrein en de kleedkamers schoonhouden!

 

T.a.v. wedstrijden:          

1 Op de website staat de aanvangstijd van de wedstrijd vermeld. Zorg dat je op tijd bent.

2 Zorg dat je een ambassadeur van de club bent en gedraag je correct en sportief tegenover de tegenstanders en de scheidsrechter. Geef je tegenstander een hand na een gemaakte overtreding of help hem overeind; ga nooit in discussie met de scheidsrechter, ook al neemt hij, in jouw ogen, beslissingen in het nadeel van HVV.

3 Boetes i.v.m. gele of rode kaarten moeten altijd door de betrokken speler (of diens ouders) worden voldaan. Hij krijgt daarvoor een rekening van de Financiële Administratie.

4 Discriminerend of anderszins onbehoorlijk gedrag, in woord of gebaar, binnen of buiten het veld, wordt niet getolereerd en leidt tot maatregelen. De speler wordt door de leider onmiddellijk uit het veld gehaald en duidelijk gemaakt dat dit niet wordt toegestaan. Ongeacht of het de beste speler betreft of hierdoor het wedstrijdresultaat negatief wordt beïnvloed. Lever geen commentaar op de scheidsrechter of de tegenstander.

5 Terrein en de kleedkamers schoonhouden!

 

Voor de ouders:                  

1 Kom kijken naar uw zoon, moedig aan, maar laat het coachen over aan de coach. Voor de spelers is niets zo verwarrend als van de kant allerlei, ongetwijfeld goed bedoelde, maar soms tegenstrijdige aanwijzingen worden gegeven.

2 Zorg dat ook u een ambassadeur van de club bent.

3 Scheidsrechters zijn (vooral bij het publiek) vaak onderwerp van kritiek. Wij verwachten ook van de ouders dat beslissingen ten nadele van het HVV-team, hoe moeilijk dat soms misschien ook is, niet openlijk in woord of gebaar worden afgekeurd.

4 Geef uw kinderen een volledige uitrusting mee.

5 Alle ouders van onze junioren wordt gevraagd af en toe te assisteren achter het buffet in ons clubhuis. Een goede organisatie betekent ook dat u af en toe gevraagd wordt voor een rijbeurt naar een uitwedstrijd. Wij rekenen op u!

 

Bewaking kunstgras regels

Wij hebben met alle leden een fantastisch kunstgrasveld laten aanleggen en willen daarvan tot in de lengte van dagen genieten. Als leider, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgras regels. Belangrijk is voor aanvang de tegenstander goed te ontvangen en de regels duidelijk te maken, met het vriendelijke verzoek zich hieraan te houden. De 11 kunstgras regels waarvan de eerste de belangrijkste is:

 

1 Geen toeschouwers op het veld (ook niet tussen de velden)!

2 Betreed het veld alleen met schone schoenen.

3 Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek steeds achter je dicht.

4 Geen stalen noppen.

5 Niet expres tegen de boarding schieten.

6 Niet roken op het veld.

7 Geen kauwgom op het veld.

8 Geen glaswerk op het veld.

9Geen stoelen op het veld.

10 Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.

11 Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden (korrels zijn schadelijk voor de wasmachine!)

 

 

Voetbal - Junioren Overzicht