F.A.Q. coronavirus

Veelgestelde vragen n.a.v. de coronamaatregelen
** Laatste update: 27-04-2020 **

1 Ik overweeg, gezien de onzekere toekomst, uit voorzorg mijn lidmaatschap op te zeggen. Wat zijn de consequenties?

Mocht u overwegen op te zeggen in afwachting van de ontwikkeling van het coronavirus, denkt u dan alstublieft aan het volgende. Uw vereniging heeft uw steun op dit moment harder nodig dan ooit. De financiële implicaties van de coronacrisis zijn ook voor onze club enorm. De kosten van de vereniging lopen gewoon door en deze kosten, die wij met z’n allen maken, moeten wij ook met z’n allen dragen. Daarnaast is er nu al sprake van een behoorlijk groot verlies door gemiste inkomsten uit bijvoorbeeld buffet en verhuur van onze velden. Hoewel een aantal sponsoren reeds heeft aangegeven ons zelfs in deze moeilijke tijd te blijven steunen (waarvoor wij hen niet hartelijk genoeg kunnen danken) is ook het effect op onze sponsorgelden nog ongewis.

Wij hopen uiteraard dat u ook volgend seizoen lid blijft van onze vereniging!

 

2 Krijg ik een deel van de contributie terug?

Het squash- en voetbalseizoen wordt niet uitgespeeld. Er is op dit moment niets zinnigs te zeggen over de implicaties voor de cricketcompetitie, maar uiteraard houdt het bestuur rekening met diverse mogelijke scenario’s voor vanaf 20 mei. 

Op dit moment bereidt de jeugdcommissie jeugdtrainingen voor. Het bestuur heeft voorts voorbereidingen voor op het cricketseizoen gedaan, waar ook bijbehorende kosten voor worden gemaakt. Er is daarom op dit moment geen reden de contributie-inning te onderbreken. 

De kosten van de vereniging lopen gewoon door en daarnaast is sprake van gemiste inkomsten uit bijvoorbeeld buffet en verhuur van onze velden. De kosten, die wij met z’n allen maken, moeten wij ook met z’n allen dragen. 

Pas na enige maanden kunnen we de financiële balans opmaken. Het bestuur is voornemens de leden in de najaars ALV de gevolgen en consequenties van de coronacrisis te presenteren. Ook eventuele consequenties voor de contributie maken daar onderdeel van uit.

 

3 Wordt de contributie in 2020/2021 gewijzigd?

Omdat aan de kostenzijde jaarlijks inflatiecorrecties worden toegepast, is een inflatiecorrectie van 2,6% op de contributie noodzakelijk om (in een normale situatie) begrotingsevenwicht te bereiken. Bij de hoogste contributies (junioren- en seniorenlidmaatschap voetbal en seniorenlidmaatschap cricket) gaat het om een stijging van 10 euro op jaarbasis.

Het contributievoorstel voor het seizoen 2020/2021 behoeft instemming van de Algemene Leden Vergadering. Indien vóór 1 juli 2020 geen ALV gehouden kan worden, zullen de voorgestelde tarieven reeds worden doorgevoerd in de contributienota van 1 juli 2020. Om administratieve redenen is het namelijk te complex tarieven achteraf te verhogen. In het geval de ALV achteraf niet instemt met het voorstel van het bestuur, zullen de contributietarieven uiteraard met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. De voorgestelde tarieven voor het seizoen 2020/2021 zijn hier te vinden.

 

4 Wat gebeurt met de contributies als de epidemie weer oplaait?

Ook in het geval van een heropleving van het coronavirus lopen de kosten van de vereniging gewoon door. De kosten, die wij met z’n allen maken, moeten wij ook met z’n allen dragen. Een restitutie van contributie is ook dan niet aan de orde.

De vereniging zal achteraf de financiële balans van de coronacrisis opmaken. Het bestuur zal de leden in de ALV de gevolgen en consequenties van de coronacrisis presenteren. Ook eventuele consequenties voor de contributie maken daar onderdeel van uit.

 

5 Cricket

Hieronder vindt u antwoorden op vragen die u misschien heeft als HCC-speler, -coach of ouder. Tip: raadpleeg ook de KNCB-website voor updates over de competitie 2020: https://www.kncb.nl.

Tot 20 mei vinden er geen activiteiten plaats voor senioren. Vanaf 28 april is het gelukkig wel mogelijk de jeugd te laten trainen op de Diepput.

 

6 Cricket - Jeugd

Op basis van de protocollen voor sport algemeen, de KNCB en de gemeente is de jeugdcommissie bezig met het opstellen van een trainingsschema en een programma van onderlinge trainingswedstrijden op basis van de gemaakte teamindelingen. De trainingen beginnen op 28 april of kort daarna. De kooien zijn in ieder geval geprepareerd. Zodra meer duidelijkheid is, zullen de jeugdspelers en hun ouders worden geïnformeerd.

Als de richtlijnen het toelaten wordt bekeken wordt of er in de zomervakantie extra activiteiten kunnen plaatsvinden voor cricket, eventueel gecombineerd met voetbal en met de clubs uit de Haagse regio.

 

7 Cricket - Wanneer begint de competitie?

De KNCB heeft tot op heden nog geen besluit genomen over de nationale cricketcompetitie en die van de jeugd. De wedstrijdschema’s (m.u.v. Zami/Zomi en jeugd) liggen klaar vanaf het moment dat de cricketcompetitie kan starten. De insteek van de KNCB zal zijn om zoveel mogelijk teams zoveel mogelijk cricket te laten spelen. Momenteel wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. De kans is groot dat het seizoen 2020 er voor iedereen anders uit komt te zien.

Het cricketbestuur blijft steeds in contact met de KNCB, de (cricket)voorzitters van alle andere clubs en in het bijzonder met de cricketvoorzitters van Quick, HBS en VCC.

De cricketpitch op veld 1 wordt zo spoedig mogelijk geprepareerd voor de jeugdwedstrijden.

De KNCB heeft wel al reeds besloten dat er in de hoogste klassen geen degradatie/promotie zal plaatsvinden. Mocht de competitie – in welke vorm dan ook – kunnen starten, dan zal HCC 2 geen degradatiestrijd voeren in de Topklasse!

 

8 Cricket - Hoe zit het met de (buitenlandse) cricketcoaches?

Gelet op de onzekere situatie in Nederland én in het buitenland (Australië, Zuid-Afrika), gevoegd bij de huidige reisverboden, komen er dit jaar geen buitenlandse coaches. De gezondheid van een ieder staat voorop. Deze besluiten zijn genomen in goed overleg met de buitenlandse coaches.

We zullen de coaching verzorgen met de in Nederland aanwezige coaches (Peter Entrop, Tim de Leede, Clayton Floyd). Daarnaast zal dan een beroep worden gedaan op leden om mee te helpen.

 

Cricket - Hoe zit het met de contributie?

Zie het antwoord bij vraag 2.

 

 

Corona (COVID-19) Overzicht