Aanvullende maatregelen in verband met corona

LET OP: met ingang van heden registratieplicht op de vereniging, geen toegang gedurende quarantaineperiode en geen staanplaatsen in clubhuis of op terras.

Zoals eerder aangegeven worden voor de Diepput per 29 augustus aanvullende maatregelen getroffen. Dit om de gezondheid en veiligheid van iedereen te kunnen borgen. Op een drukke sportdag lopen er zo maar 1.000 sporters en teamofficials verspreid over de dag op ons complex. Dat moeten we met elkaar in goede banen zien te leiden.

 

Bovenal willen wij duidelijk maken dat het (kunnen blijven) bedrijven van sport voor dit moment de hoogste prioriteit heeft. Gezelligheid, in het clubhuis of in de kleedkamer, komt voorlopig op een tweede plaats. Kortom: de nadruk ligt (tot nader order) op het sporten en daarna weer redelijk vlot naar huis gaan.

 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste NIEUWE maatregelen in het kader van corona.

 • Vanaf zaterdag 29 augustus registratieplicht (zie onderstaand de uitleg)
 • Iedereen die ouder dan 12 jaar is en terugkeert uit een oranje of rood corona gebied heeft gedurende de quarantaine periode (10 dagen) geen toegang tot ons terrein en kan uiteraard ook niet aan wedstrijden en trainingen meedoen gedurende deze periode.
 • In het clubhuis en op ons terras kun je alleen verblijven indien je een zitplaats inneemt en indien de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen (ook staand schuilen voor een regenbui is niet toegestaan)

 

Corona helpers

In de weekenden proberen wij altijd mensen bereid te vinden die u kunnen helpen, deze hebben een roze hesje aan.

 

Toegang tot ons terrein – beperk het bezoek tot maximaal twee bezoekers per kind!

Als gevolg van de Haagse noodverordening mogen wij maximaal 250 toeschouwers op ons complex toelaten, zonder daarbij triage toe te passen (registreren, gezondheidscheck en placeren). Wanneer er meer dan 250 toeschouwers op ons complex aanwezig zijn, zullen alle toeschouwers een zitplaats toegewezen moeten krijgen. Voor ons als vereniging, ook al kunnen wij ons rijk prijzen met veel vrijwilligers, valt dit praktisch niet te organiseren.

Wij doen dan ook het dringende beroep op eenieder om uw bezoek aan het terrein tot het minimale te beperken. Spreek onderling met ouders af wie bij welke wedstrijd gaat kijken, maar kom in ieder geval met maximaal twee bezoekers per kind. Kom niet te vroeg en vertrek spoedig na afloop van de wedstrijd. Wanneer blijkt dat toeschouwers geen rekening houden met de beperkende maatregelen, zijn wij genoodzaakt om verdergaande maatregelen te treffen en bezoek tot een maximaal aantal ouders per team te limiteren.

Bij wedstrijden van HVV 1 zal er eventueel met reservering vooraf worden gewerkt. Bij uitwedstrijden kunnen andere regels van kracht zijn, check dus de website van de betreffende vereniging.

 

Indeling van ons terrein

Wanneer u ons terrein betreedt zullen zowel spelers als toeschouwers zich moeten houden aan aangegeven looproutes en de aanwijzingen van onze Corona helpers. Blijf niet stilstaan op drukke plekken en verspreid je over het terrein.

 

 Clubhuis

Voor wat betreft het clubhuis en het terras dienen wij te voldoen aan het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. Dat betekent dat men een plaats dient te reserveren (mag ook ter plekke), zijn/haar contactgegevens dient achter te laten en wij een gezondheidscheck moeten uitvoeren. Daarbij dient iedereen te zitten, zowel in het clubhuis als buiten op het terras. Volg uiteraard ook de aangegeven looproutes.

Een hapje/drankje kan langs de velden en/of zittend in het clubhuis of op het terras genuttigd worden.

Wij monitoren uiteraard de naleving van de coronaregels en beoordelen of iedereen zich voldoende houdt aan de voorgeschreven regels. Mochten deze aanvullende maatregelen niet werken, dan zullen we het clubhuis alleen nog als afgiftepunt kunnen gebruiken en/of zelfs moeten sluiten. Met klem verzoeken we dus jullie medewerking. Bij regen kan er niet staand geschuild worden in het clubhuis.

 

Kleedkamers – voorlopig thuis omkleden en thuis douchen!

(Ook) in de kleedkamers zullen personen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moeten houden. In theorie betekent dit dat wij voor één seniorenelftal ca. drie kleedkamers beschikbaar moeten stellen om deze afstand te bewaren. Vanwege capaciteitsgebrek is dat niet te organiseren. Daarnaast vormen de kleedkamers potentieel een besmettingsbron en willen wij onze vrijwilligers en medewerkers pas aan contacten in deze ruimte bloot stellen wanneer dit verantwoord is.

Vandaar geldt op trainingsdagen voor alle teams dat je je thuis omkleedt en je ook thuis doucht (uitzondering is er voor HVV 1, O23 selectie).

Voorlopig geldt ook op wedstrijddagen: zowel uit- als thuisspelende teams komen omgekleed aan op HVV en douchen thuis (uitzondering ook hier voor HVV 1, O23 en O19-1 selectie).

Voor vrijwillige en door de KNVB aangewezen scheidsrechters wordt kleed- en doucheruimte geregeld waar 1,5 meter afstand tot elkaar bewaard kan worden.

 

Wedstrijdbesprekingen

We vragen jullie om wedstrijdbesprekingen buiten te organiseren. Houd te allen tijde de 1,5 meter afstand tot elkaar en houd je aan andere regels die gelden op het gehele terrein.

 

Verzamelen voor uitwedstrijden

We willen jullie ook vragen om voorlopig NIET meer bij het hoofdhek op HVV te verzamelen voor uitwedstrijden om te voorkomen dat het bij de hoofdingang te druk zal worden en de 1,5 meter afstand niet realiseerbaar is.

Een optie is om te verzamelen bij het 2e hek, het hek van de WW of op een onderling te bepalen locatie.

 

Toeschouwers langs de lijn en op de tribune

Toeschouwers die langs de lijn staan dienen 1,5 meter afstand te houden, tenzij zij een gezamenlijk huishouden vormen en/of 17 jaar of jonger zijn. Maak daarom gebruik van alle zijden van het veld.

 

Registratieplicht

Iedereen van 13 jaar of ouder die het terrein betreedt, is verplicht een gezondheidscheck en een aanwezigheidsregistratie in te vullen vanaf zaterdag 29 augustus.

De gezondheidscheck en aanwezigheidsregistratie vindt plaats door middel van een QR code die je met de camera van een smartphone scant. Er verschijnt dan een vragenlijst die ingevuld dient te worden. Een app voor het scannen van QR codes is gratis verkrijgbaar in de appstore of Google Play. Het registratieformulier kan ook worden ingevuld via de volgende link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ntMdm_52e0qGYKRHzdjAIXVGCD-W105IqqhGtlQrP-RUQVFBSUZHVkpaUVQ3QVpISFVNNlZERldURS4u&qrcode=true

 

Als je geen smartphone hebt, kun je vooraf deze link online invullen.

De QR codes hangen bij de ingangen van het terrein en bij het clubhuis. Registratie geldt voor iedereen (personeel, trainers, besturen, sporters, ouders, supporters etc) en moet bij ieder bezoek aan ons terrein worden gedaan. Het registreren is één minuut werk en zorgt ervoor dat áls iemand corona blijkt te hebben, de overige aanwezigen eenvoudig op de hoogte kunnen worden gesteld. Op die manier kan een verdere uitbraak snel in de kiem worden gesmoord. De gegevens worden twee weken bewaard.

 

Het Hoofdbestuur

 

Algemene regels

 • Voel je je ziek of heeft iemand uit je huishouden ziekteverschijnselen? Blijf thuis en laat je testen!
 • Vermijd drukte! Er is een beperkt aantal bezoekers toegestaan. Kom met een zo klein mogelijk gezelschap naar HVV (maximaal 2 begeleiders per speler)  
 • Iedereen wordt verzocht zich digitaal te registreren met de QR-code op de posters (dit geldt voor iedere dag opnieuw).
 • Houd altijd 1,5 meter afstand tussen leden van verschillende huishoudens!
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Was je handen regelmatig!
 • Volg te allen tijde de aanwijzingen van de coronacoördinatoren en andere vrijwilligers.
 • Gebruik je gezond verstand!

Downloads:

Corona (COVID-19) Overzicht