Naleving coronamaatregelen op de Diepput

Nu nóg crucialer !

In de afgelopen weken is voor alle teams de voetbalcompetitie weer echt begonnen. Fantastisch om iedereen - van groot tot klein - op de Diepput te zien sporten. Natuurlijk willen we dat graag zo houden.

 

Nu de besmettingen weer toenemen in de regio hebben wij bericht gekregen van Veiligheidsregio Haaglanden dat we nog beter moeten handhaven op de basisregels. De komende periode zullen wij bezoek krijgen van (undercover) BOA’s op ons terrein die gaan beoordelen of wij de regels nakomen.

 

We zijn trots hoe we tot nu toe met elkaar invulling hebben gegeven aan de coronaprotocollen, echter zien we nu steeds vaker dat leden en gasten de maatregelen minder strikt nemen. Willen wij blijven sporten dan hebben wij nu jullie hulp nóg meer nodig!

 

Op de gehele Diepput geldt 1,5 meter afstand tot elkaar voor iedereen boven 18 jaar, als je niet aan het sporten bent: langs het velden, op de tribunes, op het terras en in het clubhuis. Het is ondoenlijk voor onze vrijwilligers, medewerkers of bestuursleden op te treden als politieagent. Deze verantwoordelijkheid ligt bij ons allen. Denk aan je gezondheid, die van je clubgenoten en van onze gasten en houd afstand. We mogen elkaar daar ook gerust op aanspreken. Als je ziet dat het te druk is op ons terrein/clubhuis, kom dan later terug. 

 

Op de andere maatregelen, zoals het (zeer beperkt) gebruik van kleedkamers en richtlijnen in het clubhuis, moeten we nog alerter zijn en deze nog strikter naleven!

 

Erg belangrijk blijft:

a)   Blijf thuis bij klachten

b)   Registreer je bij binnenkomst op de Diepput (iedereen van 13+ dient zich te registreren)

c)    Houd 1,5 meter afstand

d)    Vermijd drukte

 

 

Wij rekenen op jullie en hopen op nog meer bewustwording, zodat aanvullende maatregelen van de overheid en vanuit de vereniging niet nodig zijn. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Florentine Molkenboer via Verenigingsmanager@konhcvv.nl

 

 

Hoofdbestuur Koninklijke HC & VV

 

 

Corona (COVID-19) Overzicht