Overlijden Renée Schutter - Wyers

Het Hoofdbestuur van de Koninklijke Haagsche Cricket  en Voetbal Vereeniging heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden op 100-jarige leeftijd van 

 

Renée Schutter - Wyers
op 27 september 2020

 

Mevrouw Schutter was weduwe van lid van verdienste Jan Schutter, moeder van Noor,  Pauline en Floris, en grootmoeder van Sweder en Kaat Blaisse. Als bewoonster van het huis op de van Alkemadelaan dat grensde aan ons derde veld heeft zij heel wat HVV-ballen uit haar tuin geretourneerd. Lang bezocht zij, ook na het overlijden van haar echtgenoot, de jaarlijkse koffieochtenden op de club.

Onze deelneming gaat uit naar de familie.

De uitvaart heeft in familiekring plaatsgevonden.

 

Pim van Duyne
secretaris hoofdbestuur

Archief verenigingsjaar 2020-2021 Overzicht