Openstelling compensatieregelingen contributie

De eerder aangekondigde compensatieregelingen staan open voor gebruik. Lees hier verder hoe u gebruik kunt maken van een van de voorgestelde regelingen. Wilt u geen beroep doen op de compensatieregelingen, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

De vereniging heeft verschillende compensatieregelingen in het leven geroepen voor door de coronacrisis gedupeerde leden. De ALV heeft op 19 april met de onderstaande regelingen ingestemd. Op de volgende pagina leest u meer over de achtergrond van de regelingen: 
Link naar Voorstel contributie compensatie

Het hoofdbestuur adviseert een ieder die door de coronacrisis in problemen is gekomen een beroep te doen op de mogelijkheden tot financiële compensatie. Maar een groot beroep op bovengenoemde voorstellen heeft ook een behoorlijke impact op de verenigingsfinanciën. Ook in coronatijd lopen de kosten van de vereniging (denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van het terrein en de opstallen, de salarissen, de vaste contracten) gewoon door, terwijl de inkomsten (buffet, sponsoring) voor een deel stil vielen of terug liepen. Zit u niet dringend verlegen om compensatie? Dan stellen wij het zeer op prijs als u geheel of gedeeltelijk van de kortingsmogelijkheid afziet. De vereniging kan iedere bijdrage zeer goed gebruiken!

  

ALLE LEDEN: Business Club Fonds voor schrijnende gevallen

Ook op onze club zijn (ouders van) leden zwaar getroffen door verlies van werk en inkomen als gevolg van de coronacrisis. Alle leden (spelend en niet-spelend) kunnen een beroep doen op een fonds voor schrijnende gevallen. Uit dit fonds van 5.000 euro, dat wordt gefinancierd door de Business Club, wordt (een deel van) de contributie van zwaar getroffenen voor het seizoen 2021/2022 betaald. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit een deel van de contributie zijn of de volledige contributie. De beoordeling van de schrijnende gevallen zal worden uitgevoerd door een kleine commissie onder supervisie van de penningmeester. De privacy van de betrokken leden zal daarbij nauwlettend worden bewaakt.

Voorwaarden:

 • Contributie voor het seizoen 2020/2021 is volledig betaald
 • Toegang voor alle leden (niet-spelend en spelend, junioren en senioren), ook indien gebruik wordt gemaakt van een andere kortingsregeling
 • Lid in het seizoen 2020/2021 én het seizoen 2021/2022
 • Uiterste datum voor een beroep op deze regeling: 1 mei 2021
 • Uiterste datum uitsluitsel: vóór 15 mei 2021 (vóór de uiterste opzegdatum)
 • Maximaal beschikbaar bedrag voor deze regeling: 5.000 euro

Om gebruik te maken van deze regeling kunt u een gemotiveerd schrijven sturen naar: fin_administratie@konhcvv.nl.

 

SENIOREN VOETBAL & SENIOREN SQUASH: Korting van 100 euro

Alle seniorenvoetballers en -squashers geboren vóór 1 januari 2003, komen in aanmerking voor een korting van 100 euro op de contributie van het seizoen 2021/2022.

Voorwaarden:

 • Contributie voor het seizoen 2020/2021 is volledig betaald
 • Spelend lid Voetbal of Squash in het seizoen 2020/2021 én het seizoen 2021/2022
 • Geboren vóór 1 januari 2003
 • Uiterste datum voor een beroep op deze regeling: 15 juni 2021

N.B.: Voor leden die niet dringend verlegen zitten om compensatie bestaat de mogelijkheid de club financieel te steunen door van de kortingsmogelijkheid af te zien. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om te kiezen voor een lagere korting (25, 50 of 75 euro).

Om gebruik te maken van deze kortingsmogelijkheid, kunt u klikken op onderstaande link. U kunt vervolgens inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. De korting kan op deze wijze direct aan uw lidmaatschap worden gekoppeld. Voor hulp bij inloggen vindt u hier een instructie. Let op: bij meerdere gezinsleden op één account, moet u eerst de juiste relatie kiezen om de kortingsmogelijkheid zichtbaar te krijgen (bij junioren is de korting niet zichtbaar). Tot en met 15 juni 2021 is de gekozen korting nog te wijzigen door opnieuw in te loggen.

Link voor Senioren voetbal & senioren squash

 

JUNIOREN SQUASH: Korting van 50 euro

Alle juniorensquashers, geboren vanaf 1 januari 2003, komen in aanmerking voor een korting van 50 euro op de contributie van het seizoen 2021/2022.

Voorwaarden:

 • Contributie voor het seizoen 2020/2021 is volledig betaald
 • Spelend lid Squash in het seizoen 2020/2021 én het seizoen 2021/2022
 • Geboren vanaf 1 januari 2003
 • Uiterste datum voor een beroep op deze regeling: 15 juni 2021

N.B.: Voor leden die niet dringend verlegen zitten om compensatie bestaat de mogelijkheid de club financieel te steunen door van de kortingsmogelijkheid af te zien. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om te kiezen voor een lagere korting (25 euro).

Om gebruik te maken van deze kortingsmogelijkheid, kunt u klikken op onderstaande link. U kunt vervolgens inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. De korting kan op deze wijze direct aan uw lidmaatschap worden gekoppeld. Voor hulp bij inloggen vindt u hier een instructie. Let op: bij meerdere gezinsleden op één account, moet u eerst de juiste relatie kiezen om de kortingsmogelijkheid zichtbaar te krijgen (bij senioren is de korting niet zichtbaar). Tot en met 15 juni 2021 is de gekozen korting nog te wijzigen door opnieuw in te loggen.

Link voor Junioren squash

 

Namens het bestuur,

Roeland Engelen, penningmeester

Corona (COVID-19) Overzicht