Oproep Algemene Ledenvergadering 19 april 2021; rappel en update extra benoeming HCC-bestuur

Het Hoofdbestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 19 april 2021, aanvang 19.30 uur.

Tevens zal de afdelingsvergadering van H.C.C. worden gehouden. Het agendapunt 5, benoeming bestuurslid, wordt uitgebreid met: Robin Naudin ten Cate wordt voorgedragen als secretaris van het HCC-bestuur.

Alle leden van de vereniging (18 jaar en ouder) zijn welkom op de algemene ledenvergadering. Aanwezige leden die geen lid zijn van H.C.C.. zijn conform artikel 12.7 van de statuten genodigden op de afdelingsvergadering van H.C.C., zonder stemrecht.

Vanwege de COVID-19 maatregelen zal de ALV online worden gehouden, via Microsoft Teams. Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich aanmelden door een email te sturen aan secretaris@konhcvv.nl  Aanmelden is mogelijk t/m zondag 18 april, 12.00 uur. U ontvangt voor start van de ALV een email met instructies en de link voor toegang tot de vergadering.

 

Pim van Duyne
secretaris hoofdbestuur 

 

Nota bene

De stukken kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de vereniging (secretaris@konhcvv.nl). De vergaderstukken zijn gepubliceerd op het besloten deel van de website. Log hiertoe eerst in op de website en klik dan hier of kijk bij Algemeen => Besturen => Ledenvergadering.

Algemeen - Mededelingen Overzicht