Rabobank en Koninklijke H.C. & V.V. sluiten nieuw partnership

Het Hoofdbestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat de Rabobank het contract met de vereniging met een jaar heeft verlengd. Gisteren is de verlenging van het partnership formeel gemaakt. Namens de Rabobank was Harry Wientjens, directeur Coöperatieve Rabobank, aanwezig op onze vereniging om te ondertekenen.

Het betreft een voortzetting van een in 2010 begonnen samenwerking. Rabobank is een maatschappelijk betrokken bank en investeert een deel van de winst in de samenleving. De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk invulling gegeven aan maatschappelijke initiatieven. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat we hier het komende jaar volop mee doorgaan. Rabobank richt zich ook op de klimaat- en energietransitie. Transitie naar duurzamere energievoorziening en -verbruik is hard nodig om de huidige klimaatverandering aan te pakken en de negatieve effecten die veroorzaakt worden, te onderdrukken.

H.C. &.V.V. heeft de ambitie uitgesproken om te verduurzamen en van de Diepput een energie-neutraal complex te maken. Het dak van de kleedkamers en het squashgebouw ligt al vol met zonnepanelen, daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van LED-verlichting rondom de sportvelden. Met de financiële impuls die we van de Rabobank ontvangen, zullen we de komende jaren verder inzetten op duurzame investeringen. Waar mogelijk trekken we ook samen op met betrekking tot duurzame initiatieven voor de buurt en voor onze leden.

Wientjens: “Wij zijn geen partner die financieel bijdraagt en dan niet meer naar de vereniging omkijkt. Wij zijn een actieve partner, die graag meedenkt over maatschappelijk verantwoorde projecten die we samen kunnen ondernemen. Ons doel is een samenwerking waarbij de leden en de club Rabobank verder brengen en wij de vereniging en de omgeving verder helpen. Oftewel: H.C. & V.V.  & Rabobank. Investeren in elkaar en investeren in de buurt. Mijn collega Maarten Lindner is vaak bij H.C. & V.V. te vinden, spreek hem gerust aan om kennis te maken”.

“Voor onze ruim 1.500 leden is er geen betere sponsor denkbaar. Rabobank is al jaren actief in onze wijk en geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoorde projecten. Wij zijn heel blij met deze verlenging en de huidige samenwerking. Wij kijken uit naar de voortzetting hiervan”, aldus Jeroen Smits.

Sponsoring - Laatste nieuws Overzicht