Voortgang onderzoek squashafdeling

Medio mei is het rapport opgeleverd van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de financiële basis en integratie van de squashafdeling binnen onze vereniging.

Zowel het Hoofdbestuur als de squashafdeling heeft dit rapport intern besproken en een standpunt ingenomen. Ook heeft er een overleg tussen beide besturen plaatsgevonden.

Beide partijen zullen eind juni nogmaals samenkomen om te bepalen of een breed gedragen standpunt kan worden ingebracht voor de ALV.

Middels een ALV zullen alle leden van deze uitkomsten op de hoogte worden gesteld. Deze ALV zal over de zomervakantie heen worden getild. De verwachting is dat deze eind augustus/begin september zal gaan plaatsvinden. Zodra we hier meer over kunnen melden, doen we dit uiteraard direct.

Pim van Duyne
secretaris hoofdbestuur

Algemeen - Mededelingen Overzicht