Informatie m.b.t. lidmaatschap en contributie seizoen 2023/2024

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn begonnen. Degenen die hun lidmaatschap willen wijzigen of onverhoopt zelfs willen opzeggen wijzen wij erop dat zij dit uiterlijk 15 mei a.s. dienen aan te geven


Voetballidmaatschap wijzigen of opzeggen?

Het voetbalseizoen nadert het einde en de voorbereidingen en teamindelingen voor het nieuwe seizoen 2023/2024 worden binnenkort gestart.

Should you wish to revise your (playing or non-playing) membership or even wish to end it, please note that the club must be advised of these changes no later than May 15th(Please find the full translation in English here)

Wij hopen uiteraard dat u, of uw kind, ook volgend seizoen lid blijft van onze vereniging. Degenen die hun lidmaatschap willen wijzigen of willen opzeggen, wijzen wij erop dat zij dit uiterlijk 15 mei 2023 dienen aan te geven[1]. Dit kan per e-mail (ledenadministratie@konhcvv.nl) of per post (ledenadministratie Kon. HC&VV, Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag). Daar kunt u ook terecht met eventuele vragen. Als u na 15 mei opzegt bent u de contributie voor het seizoen 2023/2024 verschuldigd.

Al snel na deze deadline wordt begonnen met de teamindeling voor de voetbalcompetitie. Wilt u een familielid of een ander in uw omgeving aanmelden, dan kan dat door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Klik daartoe hier.

Squashlidmaatschap eindigt automatisch op 30 juni 2023
Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 oktober 2022 is besloten om de squash-afdeling per 1 juli 2023 op te heffen. De squashleden zullen via een eigen vereniging buiten de Koninklijke H.C. & V.V. de mogelijkheid krijgen om te blijven squashen. Zoals aangegeven zal deze nieuwe vereniging tot 1 juli 2024 gebruik maken van de huidige squashbanen. Als gevolg van deze verandering zullen vanaf 30 juni 2023 de huidige squashleden geen onderdeel meer uitmaken van de vereniging. De opzegging geschiedt automatisch. De squashleden hoeven geen bericht van opzegging van het squashlidmaatschap van de Koninklijke H.C. &.V.V. in te sturen.  

Korting bij betaling met automatische incasso
Inmiddels maakt bijna 99% van onze leden gebruik van automatische incasso. Voor de vereniging levert dit een flinke reductie op van de administratieve werkzaamheden en kosten. In de gepubliceerde contributietarieven is een korting van 25 euro verwerkt voor betaling via automatische incasso. Deze korting geldt niet indien geen incassomachtiging is afgegeven.

Meld u aan voor automatische incasso
Voor degenen die nog niet een machtiging hebben afgegeven: Automatische incasso betekent dat u geen omkijken meer hebt naar uw betaling. Ook wordt de betaling automatisch gespreid in drie termijnen (rond de 25ste in juli, augustus en september) en voorkomt u boetes voor te late betaling.
Meld u daarom nu aan voor automatische incasso. Download daartoe het machtigingsformulier door op de link onderaan de pagina te klikken. U kunt het daarna inscannen en mailen naar ledenadministratie@konhcvv.nl of per post sturen t.a.v. de Ledenadministratie, Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag.

Contributie 2023/2024
De contributietarieven voor het nieuwe seizoen zijn te vinden via de volgende link: Link naar contributietabel

[1] Voor het cricketlidmaatschap seizoen 2024 is de opzegdatum uiterlijk 31 december 2023.

Hoofdbestuur Koninklijke H.C. & V.V.

Algemeen - Mededelingen Overzicht