Storing bij Twitter

Voorlopig geen Twitter berichten meer op de website

Sinds enige dagen is het niet meer mogelijk om Twitter berichten (van en over de vereniging) te publiceren op de website. Bezoekers van de website, die bijvoorbeeld geen Twitter account hebben, konden hierdoor toch op  de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes via dit kanaal. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijden van HCC 1 of updates over het jubileum.

 

Het probleem ligt niet bij de leverancier van de website van de Koninklijke maar bij de eigenaar van Twitter. Het is onduidelijk of en zo ja wanneer de mogelijkheid van Twitter publicaties via de website weer kan worden hersteld. Daarom zal dit onderdeel voorlopig van de website worden gehaald. Het is helaas een maatregel uit de categorie ‘als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan’.

 

Webredactie Koninklijke H.C. & V.V.

webredactie@konhcvv.nl

 

Archief verenigingsjaar 2023-2024 Overzicht