Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement gepubliceerd

In de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2024 werd het voorstel van het hoofdbestuur tot wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement, met algemene stemmen aangenomen.

Op 10 juni jl. werd door notaris Dijkman de akte opgemaakt waarmee de gewijzigde statuten officieel van kracht zijn geworden. Het nieuwe huishoudelijk reglement is eveneens op deze datum in werking getreden.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de statutencommissie bestaande uit Gijs ter Kuile, Roeland Engelen en Pim van Duyne en aan kandidaat-notaris Sophie Noppen-van Es die het hele proces heeft begeleid en ervoor heeft gezorgd dat de akte kon worden gepasseerd bij notariskantoor KRAGD.

De statuten en huishoudelijk reglement zijn op deze pagina in te zien. Voor de volledigheid is daar ook het predicaat Koninklijk opgenomen.

Namens het hoofdbestuur,

Pim van Duyne
secretaris

 

Algemeen - Mededelingen Overzicht