Contributieschema 2023 - 2024

Contributieschema 01-07-2023 t/m 30-06-2024
*** Hier wordt binnenkort het schema voor 2024-2025 gepubliceerd ***

De verenigingscontributie bestaat uit een basiscontributie (gelijk aan het niet-spelend lidmaatschap) en een afdelingsbijdrage voor voetbal of cricket. Leden van twee afdelingen betalen één keer de basiscontributie. Daardoor is het mogelijk tegen gereduceerde kosten lid te worden van de andere afdeling.

De basiscontributie wordt voor alle leden op 1 juli gefactureerd; Leden die uitsluitend (niet-spelend of spelend) cricketlid zijn krijgen de basiscontributie pas op 1 februari, samen met de afdelingsbijdrage cricket, doorberekend.

Heeft u vragen? Kijk dan eerst eens bij de veel gestelde vragen over lidmaatschap en contributie.

Basislidmaatschap + toeslag

Geboren

Basis

Voetbal

Cricket

Babylid

>=2020

36

-

-

Mini 4 t/m 5

2018-2019

39

+ 143

0

Mini 6 t/m 7

2016-2017

63

+ 318

0

Junior 8 t/m 17

2006-2015

63

+ 318

+ 92

Jonge senior 18 t/m 25

1998-2005

204

+ 143

+ 69

Senior

<=1997

204

+ 177

+ 177

 In deze tarieven is een korting van 26 euro verwerkt voor betaling via automatische incasso. Deze korting geldt niet indien geen incassomachtiging is afgegeven.

 

Vaste kortingen

Geboren

Buitenlid

Team VB

Team CR

 

 

[1]

[2]

[2]

Jonge senior 18 t/m 25

1998-2005

-/- 50

-/- 130

-/- 60

Senior

<=1997

-/- 50

-/- 160

-/- 160

 

 

 

Overige kosten

 

Contributie

Entreegeld zie punt [4] voor babyleden

 

90

Selectiebijdrage voetbal junior

 

75

Administratiekosten te late betaling

 

47

Selectietoeslag voetbal

 

75

Niet-spelend lid

 

45

Korting automatische incasso (reeds verwerkt in basislidmaatschap)

 

-/- 26

 

 

Dit leidt tot de volgende contributietarieven:

 

Voetbal (VB)

Geboren

 

Voetbal

Toeslag CR

Mini 4 t/m 5

2018-2019

 

182

Gratis

Mini 6 t/m 7

2016-2017

 

381

Gratis

Junior 8 t/m 17

2006-2015

 

381

+ 92

Jonge senior 18 t/m 25

1998-2005

 

347

+ 69

Senior

<=1997

 

381

+ 177

Selectiebijdrage 6 t/m 18

2005-2017

 

75

-

 

 

 

 

 

Teamcontributie jonge senior

1998-2005

[2]

217

+ 64

Teamcontributie senior

<=1997

[2]

221

+ 177

Niet-spelend lid bijdrage afdeling

<=2005

[3]

+ 45

+ 45

  

Cricket (CR)

Geboren

 

Cricket

Toeslag VB

Mini 5

2018-2019

 

39

+ 143

Mini 6 t/m 7

2016-2017

 

63

+ 318

Junior 8 t/m 17

2006-2015

 

155

+ 318

Jonge senior 18 t/m 25

1998-2005

 

273

+ 143

Senior

<=1997

 

381

+ 177

 

 

 

 

 

Teamcontributie jonge senior

1998-2005

[2]

213

+ 143

Teamcontributie senior

<=1997

[2]

221

+ 177

Niet-spelend lid bijdrage afdeling

<=2005

[3]

+ 45

+ 45

 

Niet-spelend (NSP)

Geboren

 

Basis

NSP VB

NSP CR

Babylid

>=2018

 

36

-

-

Junior 6 t/m 17

2006-2017

 

63

-

-

Senior

<=2005

 

204

+ 45

+ 45

Buitenlid

<=2005

 

154

-

-

Donateur

 

 

95

-

-

   

[1]        Buitenleden (woonachtig buiten Groot Den Haag) krijgen een korting op het niet spelende basislidmaatschap. Dit geldt alleen voor (jonge) senioren.

[2]        De teamkorting geldt voor spelers van seniorenteams voetbal en cricket, bestaande uit tenminste 16 nieuwe leden, die zich als team aanmelden bij de vereniging. De teamkorting geldt alleen voor het eerste seizoen.

[3]        Alleen in combinatie met algemene bijdrage niet-spelend lid.

[4]        Babyleden zijn vrijgesteld van inschrijfgeld als ze voor hun eerste verjaardag worden aangemeld als babylid. Voor het seizoen 2023/24 geldt de vrijstelling dus alleen indien geboren na 1 juli 2023.

 

 

Peildatum voor alle leeftijden: 31 december 2023