Erfenissen en schenkingen

Let op: de Stichting De Diepput is geen ANBI of SBBI. Dat betekent dat over een legaat aan de Stichting De Diepput wél erfbelasting verschuldigd is. Omdat veel van onze leden de Stichting De Diepput als begunstigde in hun testament blijken te hebben opgenomen, achten wij het raadzaam u van dit belangrijke fiscale verschil op de hoogte te brengen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging is verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers, vrijwilligers, leden (sporters) en bezoekers op ons terrein.