Commissies

Commissies voor de gehele vereniging

Geslaagd?

Ben je geslaagd? De redactie van de Diepput Echo wil het graag weten!

HVV wint nipt de Bridge Drieluik van HBS en Quick

Op maandag 17 juni jl. werd voor het eerst sinds decennia weer gebridged met en tegen HBS en Quick. Vroeger werd er o.l.v. van Anne Daw met enige regelmaat bridgedrives georganiseerd tegen beide clubs. Deze mooie traditie werd sinds de 17e juni weer nieuw leven ingeblazen.

Bernardusschool dankt de Kon. H.C. en V.V.

Olivier Zwolsman en Stan Adam bezochten op uitnodiging 11 juni de Bernardusschool waar de leerlingen als dank voor de door onze vereniging op 12 april jl. georganiseerde sportdag een lunch hadden voorbereid.

Buitenlidmaatschap blijft bestaan

Naar aanleiding van de wijziging van het contributiestelsel heeft het Hoofdbestuur een aantal reacties ontvangen van buitenleden. Het bestuur heeft mede naar aanleiding hiervan besloten dit onderdeel van de wijziging alsnog te schrappen.

Ramy Ashour

Squash blijft in de race voor Olympische status

De Olympische droom van squash leeft nog minimaal drie maanden voort. Samen met worstelen en honk- en softbal gaat de sport uitmaken welke sport een plek krijgt op de Olympische Spelen van 2020.

Diepput Bridge Drive

Op maandag 27 mei wordt er weer in het clubhuis gebridged, aanvang 19.15. Normaal gesproken wordt deze drive altijd de 3e maandag van de maand gehouden, maar vanwege Pinksteren is uitgeweken naar de 27e.

Ophalen Gouden Leeuw

In het weekend van 1 en 2 juni kunnen de leden die 50 jaar of langer lid zijn dan wel Erelid of Lid van Verdienste zijn hun op naam gestelde Gouden Leeuw ophalen in het clubhuis.

Kunnen we op uw hulp rekenen?

De Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging is een grote vereniging met drie takken van sport: voetbal, cricket en squash. Om deze sporten te beoefenen is een flinke organisatie nodig.

Welkom aan onze nieuwe leden

Sinds januari van dit jaar zijn de volgende leden toegetreden tot onze vereniging (alfabetisch gesorteerd op voornaam).

 jhr. mr. J.P. (Pieter) de Savornin Lohman

Koninklijke onderscheiding

Bij de traditionele lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag is ook een lid van onze vereniging koninklijk onderscheiden.

Foto Camee, Breitnerlaan 8, Den Haag

Sportfeest met de Bernardusschool: vrijwilligers bedankt

Twee weken geleden hadden wij onze eigen Koningsspelen op de Diepput. We willen nog een keer de vrijwilligers in het zonnetje zetten door ze met naam te noemen. Ook willen wij foto Camee op de Breitnerlaan bedanken voor de bijdrage aan de groepsfoto met opschrift, die aan alle kinderen is meegegeven.

Bericht van de ledenadministratie

Leden van HVV en HSRC De Diepput, die hun lidmaatschap niet willen verlengen, dienen dit uiterlijk op 15 mei a.s. kenbaar te hebben gemaakt bij de ledenadministratie.

Organizers Fons & Neeraj

HSRC de Diepput reünie ("Classic Squashtoernooi")

The reunion of current and former members of both HSRC de Haagse and HSV de Diepput has been a tremendous success. Lots of picture have been taken during the weekend. The English pre-view should nourish everybody's memory. More (in Dutch) to follow soon.

Zomertijd: komend weekend gaat de klok weer vooruit

Zondag 31 maart om 02.00 uur gaat in Nederland (en Europa) de zomertijd weer in. Dat betekent dat in de nacht van zaterdag op zondag de klokken (om 2.00 uur) één uur vooruit worden gezet. Vergeet niet de klok te verzetten want anders loop je de volgende dag een uur achter de feiten aan!

Bestemming van de huisjes?

De verhuur van de vier appartementen van de “huisjes” loopt per januari 2014 af en de huidige huurder Shell heeft aangegeven het huurcontract niet te willen verlengen.

Arnold Noorduijn Commissaris Buffet

Het Hoofdbestuur is verheugd te melden dat Arnold Noorduijn bereid is gevonden Commissaris Buffet te worden. Hij zal deze functie voorlopig nog combineren met het penningmeesterschap totdat daarvoor een geschikte opvolger is gevonden. Gelet op het belang van het buffet als inkomstenbron voor de vereniging zal de Commissaris Buffet deel gaan uitmaken van het Hoofdbestuur. De voordracht tot benoeming wordt geagendeerd voor de ALV van 13 mei a.s. De buffetcommissie bestaat verder uit Ali Staal, Lenneke Voskamp, Jacqueline Fincke, Christiaan Potjer en Fons Pasteur.

Nieuws van de webredactie

De website heeft een kleine wijziging ondergaan en dat zal de trouwe lezers niet zijn ontgaan. Het nieuwsblok Mededelingen is op de plaats gekomen van de rubriek Jarig, die wat meer naar beneden is verplaatst. Het is gebleken dat de mededelingen niet goed meer werden gelezen omdat het minder zichtbaar was. Hopelijk is het euvel hiermee verholpen.

Contributienota's digitaal

In de week van 4 februari 2013 worden daar waar mogelijk de digitale contributienota’s als bijlage per e-mail verzonden naar alle cricketleden

Robert Das overleden

Het Hoofdbestuur van de Koninklijke HC & VV heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van: De heer R.C. Das op 22 januari 2013 op 63-jarige leeftijd

Welkom aan onze nieuwe leden

In de wintermaanden zijn de volgende leden toegetreden tot onze vereniging (alfabetisch gesorteerd op voornaam).

Tineke Spekking overleden

Het Hoofdbestuur van de Koninklijke H.C. en V.V. heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van onze donatrice Tineke Spekking-van Geuns

Bridge drive in het clubhuis

Ook in 2013 wordt er weer elke 3e maandag van de maand in het clubhuis gebridged en wel op 21 januari, 18 februari en 18 maart. Iedereen die de Diepput een warm hart toedraagt (sponsoren, (oud)-leden, ouders van-, buurtgenoten etc.), is van harte welkom. Graag opgeven via Mariëtte Brugman (06-42858040) of via diepputbridge@konhcvv.nl

KIDZTIME2012

Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Oud-leden gezocht

Ten behoeve van de Reünistendag in het kader van het jubileum....

Doe mee aan het bootcamp

Breng je conditie op peil voor de start van de competitie... (English below)