De Diepput in het nieuws

De website "In de hekken" (Stem van de tribune) besteedt in een rubriek die abusievelijk "Vergane glorie" in plaats van "Eeuwige roem" wordt genoemd, twee lezenswaardige artikelen aan de Diepput.

VoetbalTV voorlopig op pauze

Als gevolg van een sanctie van de Autoriteit Persoonsgegevens geen uitzendingen tot na uitspraak in rechtszaak.

Toelichting financiële situatie Koninklijke HC & VV

Op maandag 6 juli jongstleden heeft de ALV ingestemd met de begroting en het contributievoorstel voor 2020/2021. De voorzitter licht op verzoek van de ALV deze besluiten op de website toe.