Wachtlijst

In de gevallen dat door een te groot aantal aanmeldingen in een bepaalde leeftijdscategorie niet iedereen geplaatst kan worden, zijn op basis van de doelstelling van de vereniging objectieve criteria vastgesteld voor de positie op de wachtlijst.