Huldigingen en jubilarissen tijdens Dies

Toon van Ginkel (l) ontvangt de Leeuw van Wassenaar van voorzitter Maarten Fontein (foto Marjolijn Bijloos)

Leeuw van Wassenaar …

Zondag 10 oktober na afloop van de wedstrijd HVV-Pancratius is tijdens de Diës een aantal leden in het zonnetje gezet. De Leeuw van Wassenaar werd door  algemeen voorzitter Maarten Fontein uitgereikt aan TOON VAN GINKEL. 

Toon is een typisch voorbeeld van een lid dat heel veel werkzaamheden voor de vereniging doet, maar vrijwel alles achter de schermen. Een beroep op Toon zal nooit tevergeefs zijn, hij zet zich altijd in voor het wel en wee van de club waarbij hij het liefst zichzelf wegcijfert; juist om deze redenen heeft het bestuur ervoor gekozen hem nu eens in de schijnwerpers te zetten. 

 

Traditiegetrouw werden ook stropdassen (heren) en shawls (dames) aan de jubilarissen uitgereikt. 

Verheugend is dat de drie langst in leven zijnde leden, de heren Cees Meijer, Max Colthoff en John Vermeulen in goede gezondheid aanwezig waren op de 133e verjaardag van onze vereniging; alle drie de heren zijn langer dan 80 jaar lid! Andere leden die een mijlpaal bereiken zijn de heren Paul van Diepenbrugge, Paul Wilde en Rob Borgers die dit jaar 70 jaar lid zijn. 

 

De jubilarissen: 

 

40 jaar lid van de Koninklijke HC&VV 

Sjoerd Keilholz 

Bruno van Nierop 

Maarten Fontein                                                                                         

 

25 jaar lid van de Koninklijke HC&VV 

Joyce Weenink 

Marianne Kruijdenberg 

Roland Wetzel 

Peter Burger        

Cedric vander Gun 

Klaas Kout 

Christophe Louwerens 

Jippe Overhoff 

David Simon 

Maarten van Sittert 

Gert Weenink 

 

 

Ruud Paardekooper 

Vicevoorzitter hoofdbestuur 

 

Archief verenigingsjaar 2011-2012 Overzicht