Informatie voor ZMC-coaches

Elk seizoen zijn er ouders nodig om de ZMC-teams te leiden. Dit is een uiterst belangrijke taak, vooral ook omdat de jonge spelers vanwege hun leeftijd en gezien hun veelal geringe (voetbal)ervaring duidelijk nog leiding en vooral ook een helpende hand nodig hebben.

Coaches leveren een wezenlijk bijdrage aan de spelvreugde van de spelers van het team. Ze kunnen ervoor zorgen dat jonge spelers (sneller) beter worden in het voetbalspel en zijn veelal degenen die als eerste de voetbalregels aan nieuwe HVV'ers uitleggen en hen volgens deze regels laten spelen. Een ervaring voor het leven dus!

 

Hoe meer de coach zich voor een team inzet, hoe meer de jongens er wat aan hebben en hoe leuker het is voor alle direct en indirect betrokkenen.

 

Buiten het veld:
Gedurende het seizoen onderhoudt de coach het contact met zijn spelers, hun ouders en indien nodig de ZMC-commissie. Een weekmail, met daarin een kort verslag van de wedstrijd en vooruitblik op de wedstrijd die gaat komen, wordt aangemoedigd, aangezien het de betrokkenheid vergroot.

 

Voor de wedstrijd:
Voor de wedstrijd vangt de coach zijn spelers op, begeleidt hij ze naar het veld waar ze zullen spelen en zorgt hij ervoor dat ze klaar staan voor de aftrap. De coach registreert, samen met de scheidsrechter, de aan- en afwezigen. Een (nieuwe) HVV-traditie is dat alle spelers de scheidsrechter en de coach en spelers van de tegenpartij elkaar voor de wedstrijd een hand geven.

 

Tijdens de wedstrijd:
De coach mag in het veld staan, om zo meer en beter contact te hebben met de spelers. De coach heeft een belangrijke taak om alle spelers in het spel te betrekken, bijvoorbeeld door uittrappen en ingooien te rouleren over spelers. Voetbal is een teamsport met een teambelang. Het is eveneens belangrijk dat de coach de basisbegrippen van het voetbal uitlegt (corners, uittrap, ingooi, hands, e.d.).

 

In de rust:
In de rust zorgt de coach dat zijn spelers iets drinken en/of eten, waarbij de ouders overigens zelf verantwoordelijk zijn voor het meebrengen van drinken en/of eten.

 

Na de wedstrijd:
Na afloop dienen de spelers de scheidsrechter en de coach en spelers van de tegenpartij wederom een hand te schudden en ze te feliciteren met de overwinning dan wel te bedanken voor de wedstrijd. Vervolgens worden er nog op een (grote) goal strafschoppen genomen, waarbij elke speler een strafschop mag nemen en een keer moet keepen. De strafschoppenserie heeft geen verdere invloed op de uitslag.

 

Na afloop van het sportieve gedeelte mag de coach de door HVV verstrekte teamsjaal uitreiken aan de door hem of haar gekozen Man of the Match. Het is de bedoeling dat de sjaal rouleert over alle spelers. Het kan een beloning zijn voor goed spel, goede inzet of een mooie actie. Er is altijd wel wat te verzinnen. Dit moet het teamgevoel en persoonlijk plezier ten goede komen. De Man of the Match mag de sjaal een week mee naar huis nemen en dient deze (voor) de volgende wedstrijd weer bij zijn coach in te leveren.

 

Algemeen:
Er wordt gespeeld zonder wissels, ook bij ongelijke aantallen. Als het onderlinge verschil te groot blijkt, dan dienen de coaches onderling te oplossing te vinden, bijvoorbeeld door een speler (tijdelijk) uit te lenen.

 

Als bij aanvang blijkt dat het ene team twee of meer spelers heeft dan het andere team, dan dienen de coaches de verdeling van teams vooraf te adresseren, bijvoorbeeld door een speler (tijdelijk) uit te lenen. De ZMC-commissie is te allen tijde beschikbaar om te adviseren.

 

Als er spelers uit een team definitief afhaken, zal zo snel mogelijk een speler van de wachtlijst worden geplaatst.

Op de website houden wij de uitslagen en standen bij, maar deze zijn volledig (!) ondergeschikt aan het spelplezier.

HVV hanteert een wachtlijst voor de ZMC. In het geval van afwezigheid van één of meerdere spelers is het niet toegestaan niet-leden (al dan niet op de wachtlijst) op te stellen!

Downloads:

Laatste nieuws Zondagmorgen Competitie Overzicht