Diesviering 2012 en Derick Mekking Lid van verdienste

UPDATE: foto's

Tijdens een druk bezochte dies werd onder leiding van vice-voorzitter Ruud Paardekooper een mini Algemene Ledenvergadering gehouden. Onder luid applaus van zo’n 150 aanwezigen werd zijn voorstel bekrachtigd om Derick Mekking officieel te benoemen tot Lid van Verdienste vanwege zijn grote verdiensten voor met name HVV 1, waarvoor hij inmiddels al meer dan 400 x uitkwam.

Ruud Paardekooper kende voorts namens het Hoofdbestuur de Leeuw van Wassenaar-prijs toe aan Loek van Vliet en Bas Tjiptawardana voor hun grote inzet gedurende meerdere jaren voor de website van de vereniging. De resultaten van hun laatste inspanningen zullen de leden over niet al te lange tijd kunnen aanschouwen als de nieuwe en verder verbeterde website van de Kon. HC&VV de lucht in gaat.

Liesbeth Mekking werd in het zonnetje gezet voor haar tomeloze inzet gedurende maar liefst 22 jaar voor de winkel in het clubhuis. Het zal voor de leden even wennen zijn dat de kleding voortaan verkocht wordt bij Free Kick Sport in de Weimarstraat.

Yvonne van Gennep werd door Ruud bedankt voor haar drie jaren als buffetmanager; mede door haar toedoen zijn de resultaten van het buffet sterk verbeterd.

Bij een feestje hoort een passend bubbeldrankje. Het Hoofdbestuur wil graag zijn dank uitspreken aan Floris Schutter voor de door hem gratis beschikbaar gestelde Prosecco! De foto's zijn van Marjolijn Bijloos.

Hoofdbestuur Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging

Leden van verdienste Overzicht