Ballotagecommissie

Functie

Naam

Voorzitter

Denis Naudin ten Cate

Sercretaris

Annemargreet de Rotte-van Eekelen

Lid

Stan Adam

Lid

Maarten van Eijk

Lid

Daniël Voskamp

Lid

Christiaan van Nispen tot Sevenaer

Lid

Bas Tjiptawardana

Lid

Maurits ter Kuile

Lid

Wessel Moerman

Lid

Lex Peeters

Commissies Koninklijke HC & VV Overzicht