Ballotagecommissie

Functie

Naam

Voorzitter

Denis Naudin ten Cate

Secretaris

Peter de Rotte

Lid

Christiaan van Nispen tot Sevenaer

Lid

Bas Tjiptawardana

Lid

Maurits ter Kuile

Lid

Lex Peeters

Lid   

Maarten van Eijk

Commissies Koninklijke HC & VV Overzicht