Stan Adam, Bas Nijhuis en Derk Rijkens, een Koninklijk trio

Arbiter Bas Nijhuis verhelderend voor Koninklijke Business Club

Een mooie setting kortgeleden op een dinsdagavond in het clubhuis van de Koninklijke Haagsche Voetbal- en Cricket Vereeniging. Ter plekke waren liefst 100 leden van de Business Club De Groote Haagsche aanwezig om een optreden van topscheidsrechter Bas Nijhuis te aanschouwen. Vele Haagsche coryfeeën waren van de partij. De afwezigen hadden ongelijk, want het werd een mooie en gezellige avond.

Erfenissen en schenkingen

Let op: de Stichting De Diepput is geen ANBI of SBBI. Dat betekent dat over een legaat aan de Stichting De Diepput wél erfbelasting verschuldigd is. Omdat veel van onze leden de Stichting De Diepput als begunstigde in hun testament blijken te hebben opgenomen, achten wij het raadzaam u van dit belangrijke fiscale verschil op de hoogte te brengen.