Bestuur HCC

Log in op het besloten deel van de website of de clubapp voor de telefoonnummers
 

Functie

Naam

Email

Voorzitter 

Jan Nuijten

jjnuijten@gmail.com

Vice-voorzitter

Ernst-Jan van Gellicum

ej.van.gellicum@gmail.com

Penningmeester

Cornelis van Aerssen

cvaerssen@gmail.com

Secretaris

Wim de Lange

wimdelange59@gmail.com

Voorzitter Jeugdcommissie

Reinier Vrolijk

reinvrolijk@gmail.com

Lagere senioren en activiteiten

Michiel van Oosterzee

michielvanoosterzee@hotmail.com

 
Bestuur en commissies Overzicht