Lidmaatschap

(update 20 juni 2020)

 

Voor wie geldt het entreegeld?

 

Alle nieuwe leden, met uitzondering van babyleden, betalen eenmalig (in het eerste seizoen) entreegeld.

 

Wanneer mag je babylid worden?

 

Een babylid moet worden aangemeld voor zijn/haar eerste verjaardag en een lid van de vereniging in de directe familie hebben. Een babylid mag tot maximaal het 6e jaar babylid blijven. Indien het lidmaatschap dan niet is omgezet naar een andere activiteit, wordt het automatisch omgezet in een niet-spelend lidmaatschap. Een babylid betaalt geen entreegeld.

 

Ik ben niet-spelend lid. Wat zijn mijn rechten?

 

Een niet-spelend lid heeft stemrecht in de algemene ledenvergadering en kan door het betalen van een afdelingsbijdrage tevens lid worden van één of meer afdelingen. Daarmee heeft het lid ook toegang tot de afdelingsvergadering. Behoudens toestemming van het bestuur van de desbetreffende afdeling in incidentele gevallen, is een niet-spelend lid niet gerechtigd aan de trainingen en wedstrijden van de afdelingen deel te nemen. Een niet-spelend lidmaatschap van een afdeling dient altijd gecombineerd te worden met een algemeen niet-spelend lidmaatschap.

 

Wat houdt het buitenlidmaatschap in?

 

Buitenleden zijn seniorleden, die geen feitelijk verblijf hebben binnen ‘Groot Den Haag’, Zoetermeer daaronder begrepen, en door het hoofdbestuur als zodanig zijn toegelaten. Buitenleden kunnen niet tot één of meer afdelingen toetreden en zijn niet gerechtigd aan de trainingen en wedstrijden van de afdelingen deel te nemen.

 

Kan ik donateur worden?

 

De Koninklijke HC & VV verwelkomt graag ook degenen die als donateur de vereniging willen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld ouders van jeugdleden. Iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt, kan donateur worden. U wordt verzocht daarvoor het inschrijfformulier in te vullen. De donateur ontvangt drie maal per jaar het verenigingsblad, de Diepput Echo, en is welkom bij allerlei festiviteiten of speciale evenementen. Een donateur is geen lid van de vereniging.

 

Voor wie geldt de teamkorting?

 

De teamkorting geldt voor spelers van seniorteams voetbal en cricket, bestaande uit tenminste 16 nieuwe leden, die zich als team aanmelden bij de vereniging. De teamkorting geldt alleen voor het eerste seizoen.

 

Mijn NAW-gegevens zijn gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven?

 

U kunt uw NAW-gegevens eenvoudig online wijzigen. Klik hier voor de uitleg en een toelichting waarom actuele NAW-gegevens van belang zijn.

 

Hoe kan ik mijn lidmaatschap wijzigen?

Indien u al lid bent van een of meer afdelingen van de vereniging en u wilt:
· (tevens) lid worden van een andere afdeling, of
· het lidmaatschap omzetten in niet-spelend lid of donateur
dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de Ledenadministratie (Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag of e-mail
ledenadministratie@konhcvv.nl).
Een buitenlid dat zijn lidmaatschap wil omzetten naar spelend lidmaatschap (v) dient dit vóór 15 mei kenbaar te maken i.v.m. de teamindelingen.

 

Voor wanneer moet ik opzeggen?

 

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@konhcvv.nl) kenbaar te maken bij de Ledenadministratie. Cricketleden dienen op te zeggen vóór 1 januari. Voetballeden, overige leden en donateurs vóór 15 mei. Bij het niet in acht nemen van deze data is de volledige contributie verschuldigd. Opzegging van uw lidmaatschap wordt door de ledenadministratie schriftelijk bevestigd. Het verdient aanbeveling deze bevestiging zorgvuldig te bewaren. 

 

 

 

Veel gestelde vragen Overzicht