Vincent Beelaerts van Blokland prijs

De Beelaerts van Bloklandprijs wordt uitgereikt voor een bijzondere prestatie, die het clubblad bindt aan instandhouding van onze unieke clubcultuur, gebaseerd op saamhorigheid en inzet als vrijwilliger. 

Bij de presentatie van het jubileumboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het clubblad in 2013, werd een nieuwe wisselprijs in het leven geroepen, bestemd voor een bijzondere prestatie, die het clubblad bindt aan instandhouding van onze unieke clubcultuur, gebaseerd op saamhorigheid en inzet als vrijwilliger. De wisselprijs, die niet per se jaarlijks hoeft te worden uitgereikt, is vernoemd naar jhr. V.P.A. (Vincent) Beelaerts van Blokland. Naast oprichter van het clubblad en langst zittende redacteur (15 jaar), ook twintig jaar lang bestuurslid van de vereniging.

 

2013     Rob Borgers

 ....

2017     Koen Kooistra

 ....

2019     Marijke Snoeck

 ....

2022     Frederick Mansell

Verenigingsprijzen Overzicht