Lidmaatschap van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Informatie over aanmelden, muteren en beëindigen van het lidmaatschap. Inclusief link naar digitale inschrijfformulier. (Nederlands)

Voordat u het aanvraagformulier voor het lidmaatschap (helemaal onderaan deze pagina) invult, verzoeken wij u eerst aandachtig de volgende informatie over aanmelden, muteren en beëindigen van het lidmaatschap door te lezen.

Aanmelden als lid

Het aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Koninklijke HC & VV vindt u op de website en is online in te vullen. U kunt zich aanmelden voor voetbal (HVV) en/of cricket (HCC). Zodra het ondertekende aanvraagformulier en de ondertekende schriftelijke machtiging voor automatische incasso door de ledenadministratie is ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de Ballotagecommissie. Een kandidaat-juniorlid dient met zijn vader en/of moeder of, indien van toepassing, voogd te komen. U wordt verzocht ter zitting één recente pasfoto te in te leveren.

Totdat u bericht hebt gekregen dat u bent aangenomen als lid mag u niet deelnemen aan trainingen of wedstrijden. Deelname aan een of twee proeftrainingen is alleen mogelijk met toestemming van het betrokken afdelingsbestuur. Zodra u lid bent geworden, krijgt u apart bericht over trainingen en wedstrijden.

Machtiging tot automatische incasso

Contributiebetaling geschiedt d.m.v. een afgegeven incassomachtiging. Om de ledenadministratie te ontlasten verzoeken wij u vriendelijk het machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en tegelijk met het aanvraagformulier op te sturen. Voor minderjarigen dient dit formulier ondertekend te worden door een ouder/verzorger. Pas nadat de aannameprocedure is afgerond en u aangenomen bent, wordt de afgegeven machtiging effectief.

Leeftijden

Voor een HVV-lidmaatschap is de minimumleeftijd 4 jaar en voor dat van HCC 6 jaar. Voor sommige categorieën voetbaljeugdleden bestaat helaas een wachtlijst. Pas wanneer een plek in deze leeftijdscategorie vrij komt, kan een nieuwe speler van de wachtlijst worden opgeroepen voor het gesprek met de Ballotagecommissie. Voor meer informatie over de wachtlijst, klik hier.

Aanmelden als babylid

Een babylid dient voor zijn of haar eerste verjaardag te worden aangemeld en een seniorlid van de vereniging in de directe familie te hebben. Een babylid kan tot maximaal de 6e verjaardag babylid blijven en dient op het digitale inschrijfformulier te worden aangemeld als ‘Niet spelend lid’ (Club Algemeen) .

Aanmelden als donateur

De Koninklijke HC & VV verwelkomt graag ook degenen die als donateur de vereniging willen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld ouders van jeugdleden. U kunt daarvoor hetzelfde digitale formulier invullen (een foto en medeondertekening door twee leden is niet nodig). Na inzending van het formulier ontvangt u een schriftelijke bevestiging en daarmee bent u donateur van de Koninklijke HC & VV.

Lidmaatschap

Lid zijn van deze prachtige vereniging betekent ook meehelpen in de organisatie. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. U kunt dat onder andere doen door af en toe een wedstrijd te begeleiden als scheidsrechter en jeugdleden naar uitwedstrijden te vervoeren. Daarnaast is de vereniging op tal van gebieden op zoek naar vrijwilligers ter versterking van de organisatie. De mogelijkheden zijn legio: van het coachen van een jeugdteam tot het organiseren van evenementen, van het bijhouden van de uitslagen tot het schrijven voor het clubblad.
Ook wordt u verzocht kennis te nemen van de normen en waarden die onze vereniging koestert.


Wijziging lidmaatschap

Indien u al lid bent van een of meer afdelingen van de vereniging en u wilt:
• (tevens) lid worden van een andere afdeling, of
• het bestaande lidmaatschap omzetten in een niet-spelend lidmaatschap of donateur worden
dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de Ledenadministratie (Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag of in een e-mail aan ledenadministratie@konhcvv.nl).
Indien een buitenlid zijn voetballidmaatschap wil omzetten naar een spelend lidmaatschap dient hij dit vóór 15 april kenbaar te maken i.v.m. de teamindelingen.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u uw lidmaatschap wiltbeëindigen, dient u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij de Ledenadministratie (Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag of ledenadministratie@konhcvv.nl ). Cricketleden dienen op te zeggen vóór 1 januari. Voetbal- en squashleden, overige leden en donateurs vóór 15 april. Bij het niet in acht nemen van deze data is de volledige contributie verschuldigd. Opzegging van uw lidmaatschap wordt door de ledenadministratie schriftelijk bevestigd. Het verdient aanbeveling deze bevestiging zorgvuldig te bewaren. 


Contributieschema

Klik hier voor het contributieschema van de Koninklijke HC & VV.


Vragen?

Vele vragen worden regelmatig gesteld aan de ledenadministratie. Om onze vrijwilligers niet onnodig te belasten vragen wij u de veelgestelde vragen te raadplegen om te kijken of u een daar het antwoord op uw vraag kunt vinden. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u zich - uitsluitend per e-mail - richten tot onze ledenadministratie (ledenadministratie@konhcvv.nl).

 

Naar het digitale inschrijfformulier >>>

 

Lidmaatschap Overzicht