Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Portretfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
Keuze lidmaatschap
Vink hieronder het gewenste lidmaatschap aan (meerdere keuzes mogelijk).
N.B.: Gaat het om een babylidmaatschap, kies dan 'Niet spelend lid - Algemeen'
Spelend lidmaatschap:
Cricket - Spelend Lid
Voetbal - Spelend Lid
Niet spelend lidmaatschap:
Niet Spelend Lid - Algemeen
Niet Spelend Lid - Cricket (alleen in combinatie met Niet Spelend Algemeen)
Niet Spelend Lid - Voetbal (alleen in combinatie met Niet Spelend Algemeen)
Buitenlid
Overig:
Donateur
 
Algemeen
Beroep/school:*
Nationaliteit:*
 
Type & nummer identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar):
Bent u al eerder lid geweest van een afdeling van de Kon H.C. en V.V.?
Zo ja, wat was de reden van opzegging?
Heeft u een familielid dat al lid is van de Kon. H.C. en V.V.?
Zo ja, wie?
Bent u lid of lid geweest van een andere sportvereniging?
Zo ja, welke vereniging(en)?
Voor welke vereniging heeft u voor het laatst een officiële wedstrijd
gespeeld en wanneer?
Heeft u (indien van toepassing) overschrijving aangevraagd?
 
Wijze van contributiebetaling - maak svp een keuze
*
 
Ondersteuning aanvraag
De aanvrager heeft ondergetekenden, seniorleden van de Kon. H.C. en V.V.,
bereid gevonden deze aanvraag te ondersteunen.
Naam 1:
Lid van de afdeling:
Sinds:
Kent de aanvrager sinds:
 
Naam 2:
Lid van de afdeling:
Sinds:
Kent de aanvrager sinds:
Indien u geen namen heeft ingevuld, wat is daarvan de reden?
 
Kunnen we op uw hulp rekenen?
Leden en ouders maken het gezamenlijk mogelijk dat met plezier kan worden
gesport. Lid zijn van onze prachtige vereniging betekent ook meehelpen.
Daarom doen we een dringend beroep op u om een bijdrage te leveren.
Ik ben bereid om (tenminste één invullen):
- een jeugdteam te leiden
- een jeugdteam te trainen
- coördinator van een leeftijdscategorie te zijn
- een wedstrijd te leiden
- te helpen bij de administratie en verzending van uitslagen
- verslagen voor de website te verzamelen
- op zaterdag scheidsrechters en tegenstanders te ontvangen
- te helpen bij toernooien
- evenementen te organiseren
- te sponsoren
- redacteur te zijn voor website of clubblad
- als fotograaf te fungeren
- mijn kennis in te zetten voor het onderhoud van terreinen en opstallen
 
 
********************************** ATTENTIE ****************************
Controleer dat u bovenaan uw beeldscherm de melding ‘Bedankt voor uw inschrijving!’
ziet verschijnen nadat onderaan het scherm op [Versturen] is geklikt.
 
Verder dient u binnen enkele uren na de aanmelding een bevestigingsmail
van de ledenadministratie te ontvangen (controleer daartoe ook uw spamfilter).
Verschijnt de melding niet dan heeft u vermoedelijk niet alle rubrieken
(zoals privacy statement) volledig ingevuld.
 
Niets ontvangen? Neem dan svp contact op met ledenadministratie@konhcvv.nl
************************************************************************
 
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciele berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Automatische incasso machtiging
IBAN nr. *
BIC
T.n.v.
Betalingstermijn
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking