Rob Groos Bokaal (HVV)

Wisselbeker bestemd voor vrijwilliger van de voetbalvereniging die, jaar in jaar uit, een niet-aflatende, tomeloze en toegewijde inzet toont voor HVV

In december 2015, bij zijn afscheid als penningmeester van HVV, kreeg Rob Groos een bokaal uitgereikt als dank voor zijn lange en zeer verdienstelijke inzet voor onze voetbalvereniging HVV. Rob heeft al 60 jaar een echt HVV-hart. Dat blijkt onder meer uit zijn 'track record': Rob is flink wat seizoenen grensrechter geweest, voorts nam hij als commissaris zitting in het hoofdbestuur (periode 1978-1979 terreincommissaris, in de periode 1986-1989 was Rob onder meer vice-voorzitter en buffetcommissaris), daarnaast was Rob penningmeester in de jubileumcommissie van 100 jaar HVV in 1983 en was hij penningmeester in het voetbalbestuur van 2011-2015. Rob zit sinds 2014 in de financiële commissie.

Deze bijzonder charmante wisselbokaal kan in de toekomst zomaar eens worden uitgereikt aan díe vrijwilliger van de voetbalvereniging die, jaar in jaar uit, steeds weer uit vrije wil en uit liefde voor de club, een niet-aflatende, tomeloze en toegewijde inzet toont voor HVV. HVV-leden die een HVV-lid als kandidaat voor de 'Rob Groos bokaal' willen voordragen, melden zich schriftelijk bij de secretaris van de voetbalafdeling HVV, voorzien van een deugdelijke schriftelijke motivatie. Let op: men mag zichzelf uiteraard niet voordragen; bescheidenheid siert de mens, in casu de vrijwilliger. Men kan zodoende uitsluitend een ander HVV-lid voordragen voor deze bokaal.

 

2015     Rob Groos 

....

2018    Loek van Vliet

Verenigingsprijzen Overzicht