Wachtlijst

In de gevallen dat door een te groot aantal aanmeldingen in een bepaalde leeftijdscategorie niet iedereen geplaatst kan worden, zijn op basis van de doelstelling van de vereniging objectieve criteria vastgesteld voor de positie op de wachtlijst.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het aanvraagformulier op de website. HVV heeft meer dan duizend voetballeden en slechts drie velden. Voor sommige categorieën jeugdleden (voetbal) moeten wij door capaciteitsgebrek helaas een wachtlijst hanteren. Pas wanneer een plek in deze leeftijdscategorie vrij komt, kan een nieuwe speler van de wachtlijst worden opgeroepen voor het gesprek met de ballotagecommissie.

 

Aan het einde van het seizoen zijn er over het algemeen in alle leeftijdscategorieën een aantal opzeggingen. Rond 15 april van ieder jaar worden alle inschrijvers die op de wachtlijst zijn geplaatst, benaderd met de vraag of zij nog steeds interesse hebben in een plek op HVV voor het nieuwe seizoen. Bij het uitblijven van een reactie binnen 30 dagen gaan wij er van uit dat er geen belangstelling meer is en zal de aanmelding komen te vervallen.

 

Behoudens in het geval van tussentijdse opzeggingen, zullen wij ca. twee weken na de uiterlijke opzegdatum van 15 mei beginnen met het oproepen van spelers van de wachtlijst op volgorde van datum aanmelding. Daarbij hebben kandidaat-leden waarvan directe familie lid is van de vereniging voorrang. Ook inschrijfformulieren met twee clubleden als medeondertekenaar en van kandidaat-leden woonachtig of schoolgaand in de postcodegebieden 2596 en 2597 worden met voorrang behandeld. 

  

Ook met kandidaat-leden die (opnieuw) niet geplaatst kunnen worden, wordt contact opgenomen, waarbij wij ook eenmalig de actuele plek op de wachtlijst met u delen. Deze plek kan wijzigen afhankelijk van eerder genoemde voorrangscriteria. Tussentijds doet de ledenadministratie geen mededelingen over de plek op de wachtlijst.

Lidmaatschap Overzicht