Diesviering 2019

Op zondag 22 september werd de 141-ste dies van de vereniging gevierd. Met een lekker zonnetje en een 4-0 overwinning van de Kroonleeuwen zat de stemming er goed in. Voorzitter Jeroen Smits begon met een update van het kleedkamerproject en met het goede nieuws van het aantrekken van een verenigingsmanager. Florentine Molkenboer zal per 1 januari starten.

Het streven was om vóór aanvang van PSV-Ajax de festiviteiten af te kunnen ronden dus er werd snel begonnen met het uitreiken van de dassen aan de jubilarissen. 

25 jaar lid zijn: Frank Scholte, Jan Bart Fanoy, Daks van der Ligt, Midas Walhain en Diederik de Villeneuve.

40 jaar lid: Karlo Louman, Christiaan van Nispen tot Sevenaer, Steven Evers en Anne Daw

50 jaar lid: Jan Wulf van Alkemade, Herman Erbé, Evert Jan van der Gun, Peter-Paul Marijnen en Harry Tels

De Peter van Arkelprijs voor de meest waardevolle speler van HCC1 ging naar Olivier Klaus die helaas niet in de gelegenheid was de prijs zelf in ontvangst te nemen.

Hierna nam Alex Jongebreur het over. Als voorzitter van de voetbalafdeling gaf hij het woord aan Allard Korthals Altes, in zijn actieve carriere zelf nauwelijks te passeren, die de NTP bokaal mocht uitreiken aan de minst gepasseerde keeper. De prijs ging naar Max de Veen van HVV3. Ook Max kon niet aanwezig zijn en daarom werd de bokaal in ontvangst genomen door zijn teamgenoot Roman Aalbers.

De jarige Frank Bijloos mocht de Derick Mekking prijs uitreiken voor het talent van het jaar. De verschillen waren dermate klein dat besloten werd de prijs naar twee spelers te laten gaan: Wouter Vrijmoet en Teun Dicke.

Zoals altijd werd de Pasteurbeker voor de meest waardevolle speler van HVV1 uitgereikt door Fons Pasteur. Nadat alle, door de rapporteurs gegeven punten, waren opgeteld bleek dat Tommie Steens dit jaar de beker omhoog mocht houden. In zijn dankwoord gaf Tommie een kijkje in de keuken en verklapte hoe je ook zonder een goede wedstrijd te hebben gespeeld ervoor kunt zorgen dat de rapporteur jou de maximale score gunt.

Na de voetbalprijzen ging de microfoon weer Jeroen Smits die allereerst de leden van de terreincommissie (in de volksmond ook wel de Groencommissie) in het zonnetje zette. Om te zorgen voor een professionele uitstraling kregen Peter Hodes, Hubo Vermeulen, Frank Bijloos en Gijs ter Kuile een fraaie en praktische overall aangeboden.

Vervolgens vroeg Jeroen om aandacht vroeg voor een vrijwilliger die het hele jaar door, zowel bij HVV als HCC, actief is geweest op de club. Zaterdag grensrechter bij o19-1, zondag grensrechter bij HVV2 en in het cricketseizoen het scorebord bij HCC1 en/of HCC2. De Leeuw van Wassenaar ging daarom meer dan verdiend naar Gonzalo Bouter.

Dan nog een bijzonder moment want Jeroen deelde mee dat het hoofdbestuur bij de komende ALV (op maandag 25 november) Roland Wetzel zal voordragen als Lid van Verdienste!

Om de geslaagde middag af te sluiten moest natuurlijk het clublied worden gezongen. Tommie Steens had aangegeven deze taak over te willen dragen aan een jong talent waarbij de keuze was gevallen op Boris Gorlee. Boris moest natuurlijk wel nog even worden ingewerkt en daarom werd Geef Mij Maar HVV door Tommie en Boris gezamenlijk ingezet.

 

Archief verenigingsjaar 2019-2020 Overzicht