Peter Entrop Prijs (PEP) 2021

Winnaar James springt groot gat in de lucht

Eindelijk een stralende middag, met strakblauwe hemel, na het regenachtige einde van juni: Peter zal het zeker verdiend hebben om de naar haar hem genoemde prijs op zo'n briljante middag te laten verspelen.

2 juli was de eerste vrijdag mét ouders op HCC, en dan meteen volle bak: terras en tribune gezellig druk, en tijdens de barbecue ook gezellige cirkels van families met hun borden in het gras. Het had nog het meeste weg van een picknick op een fraai Engels landgoed, met tweehonderd meisjes en jongens spelend op het hoofdveld.

Peter had met Michael het hoofdveld in zes stukken verdeeld en de spellen voor jong en oud schematisch neergezet. De jeugdcommissie o.l.v. Reinier Vrolijk had de bezetting van de spellen in goede banen geleid, en spelers van HCC1 en 2 waren ijverig in touw om de wirwar aan kinderen ieder onderdeel volgens de regels te laten doorlopen:  Bowlen, driven, hooghouden, target gooien, vangen, pullen en retrieven stonden op het programma voor de 6- tot 17-jarigen. We waren heel blij met de teamouders die geduldig de groepjes naar telkens een nieuwe cricketuitdaging leidden.

Veel dank ook aan Joost en Corinne voor alle voorbereidingen zodat de spannende prijsuitreiking keurig om 19 uur kon starten na een gecompliceerde puntentelling aangezien we te maken hebben met kinderen van zoveel verschillende leeftijden. De winnaars per categorie zijn geworden:

VAC:     Olivier Italianer
U9:        James van Achterberg
U11:      Florian Boer
U13:      Thijs Engelen en Casper Snoeck
U15:      Phebe Molkenboer
U17:      Oscar Sluijs

En overall winnaar werd James van Achterberg die van bovengenoemde winnaars de hoogste totaalscore wist neer te zetten: Hij sprong zelfs méér dan een gat in de lucht, zo blij !

We danken allen die zich ingezet hebben om de PEP tot zo'n groot feest te maken, alle kinderen kregen een medaille omgehangen en Peter kreeg van Reinier mooie, passende cricketwijnen overhandigd. Bijzondere dank ook aan HCC1 en HCC2 voor hun inspanningen voor de spelers van de toekomst!

PEP Overzicht