Bericht van het Hoofdbestuur

Voor alle leden en ouders van jeugdleden

 

Hierbij willen wij jullie graag informeren over de ontwikkelingen rondom Tennispark OTC.

In februari 2023 hebben wij de leden geïnformeerd dat de Koninklijke H.C.&V.V. overeenstemming had bereikt met de verkoper over de verkrijging van de aandelen en grond van Tennispark OTC. Het doel was om door de verkrijging van deze grond op termijn in te kunnen spelen op de behoefte van onze vereniging om verder te kunnen groeien. Zoals u weet worden onze velden zeer intensief gebruikt voor voetbal en cricket, wil veel jeugd lid worden van onze vereniging en hebben wij helaas een wachtlijst voor nieuwe leden. De groei van onze vereniging wordt dus beperkt.

 

Als onderdeel van de overeenstemming had het hoofdbestuur bepaalde voorwaarden gesteld om tot de daadwerkelijke aankoop over te gaan. Helaas is het niet mogelijk gebleken om deze voorwaarden adequaat op te volgen. De vereniging ziet dan ook geen verdere mogelijkheid op dit moment om de aandelen en de grond van Tennispark OTC te verwerven. Zodoende zal er geen bijzondere Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven. Als Hoofdbestuur betreuren wij dit, maar zullen wij actief de ontwikkelingen in de buurt en mogelijke alternatieven blijven volgen die ons kunnen helpen bij onze groeiambities.  

 

Hopende jullie voldoende te hebben geïnformeerd 

 

Met sportieve groet, 
Namens het Hoofdbestuur

Zev Davidson

 

 

Archief verenigingsjaar 2022-2023 Overzicht