Contract met Rabobank opnieuw verlengd

Het Hoofdbestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat het contract met Rabobank, één van onze hoofdsponsors, met 3 jaar is verlengd. De verlenging van het partnership is onlangs door beide partijen ondertekend. 

Het betreft een voortzetting van een in 2010 begonnen samenwerking. Rabobank is een maatschappelijk betrokken bank en investeert een deel van de winst in de samenleving. De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk invulling gegeven aan maatschappelijke initiatieven zoals een gezonder buffet. Ook intensiveren we met de Rabobank de samenwerking met andere sportverenigingen uit regio Den Haag. Daarnaast heeft de Rabobank een actieve rol in onze Business Club "de Groote Haagsche" waarin Maarten Lindner het aanspreekpunt is namens de bank. 

Wij kijken uit naar de verdere samenwerking met Rabobank in de komende jaren!

Namens het Hoofdbestuur,

Lucas van Rossem, sponsoring
Zev Davidson, voorzitter
 

Sponsoring - Laatste nieuws Overzicht