De Diepput is géén vuurwerkzone !

Vuurwerk ten strengste verboden op gehele terrein

Vuurwerk afsteken op het gehele terrein van de Diepput is ten strengste verboden: Dit geldt voor alle velden, rondom de gebouwen, op de paden, in de cricketkooien en óók in de fietsenstalling: Overal !!

We houden iedere dag en iedere avond toezicht op de Diepput en zodra vuurwerk wordt afgestoken volgt onmiddellijke schorsing. Laat deze waarschuwing goed tot een ieder die het betreft doordringen!

Hoofdbestuur Koninklijke H.C.&V.V.

Archief verenigingsjaar 2023-2024 Overzicht