Overlijden Karel Dubru

Het hoofdbestuur van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden op 31 december 2023 van ons oud-lid en donateur Karel Dubru. Karel is 72 jaar geworden.

Wij wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Pim van Duyne
secretaris hoofdbestuur

Archief verenigingsjaar 2023-2024 Overzicht