Contributieschema 2020 - 2021

Contributieschema 01-07-2020 t/m 30-06-2021

De verenigingscontributie bestaat uit een basiscontributie (gelijk aan het niet-spelend lidmaatschap) en een afdelingsbijdrage. Leden van meerdere afdelingen betalen één keer de basiscontributie. Daardoor is het mogelijk tegen gereduceerde kosten lid te worden van een extra afdeling.

De basiscontributie wordt voor alle leden op 1 juli gefactureerd, met uitzondering van de leden die uitsluitend (niet-spelend of spelend) cricketlid zijn. Deze leden krijgen de basiscontributie pas op 1 februari, samen met de afdelingsbijdrage cricket, doorberekend.

Inflatiecorrectie

Omdat aan de kostenzijde jaarlijks inflatiecorrecties worden toegepast, is ten opzichte van het seizoen 2019/2020 een inflatiecorrectie van 2,6% op de contributie noodzakelijk om begrotingsevenwicht te bereiken. Bij de hoogste contributies (junioren- en seniorenlidmaatschap voetbal en seniorenlidmaatschap cricket) gaat het om een stijging van 10 euro op jaarbasis.

Het contributievoorstel voor het seizoen 2020/2021 behoeft instemming van de Algemene Leden Vergadering. Deze staat gepland voor maandag 6 juli 2020.

Heeft u vragen? Kijk dan eerst eens bij de veel gestelde vragen over lidmaatschap en contributie.

 

Basislidmaatschap + toeslag

Geboren

Basis

Voetbal

Cricket

Squash

Babylid

>=2017

34

-

-

-

Mini 4 t/m 5

2015-2016

34

+ 130

0

-

Mini 6 t/m 7

2013-2014

58

+ 290

0

+ 17

Junior 8 t/m 17

2003-2012

58

+ 290

+ 84

+ 37

Jonge senior 18 t/m 25

1995-2002

186

+ 130

+ 63

+ 21

Senior

<=1994

186

+ 162

+ 162

+ 129

 In deze tarieven is een korting van 25 euro verwerkt voor betaling via automatische incasso. Deze korting geldt niet indien geen incassomachtiging is afgegeven.

 

Vaste kortingen

Geboren

Buitenlid

Team VB

Team CR

 

 

[1]

[2]

[2]

Jonge senior 18 t/m 25

1995-2002

-/- 50

-/- 130

-/- 63

Senior

<=1994

-/- 50

-/- 162

-/- 162

 

 

 

Overige kosten

 

Contributie

Entreegeld

 

90

Selectiebijdrage voetbal junior

 

50

Administratiekosten te late betaling

 

46

Korting automatische incasso (reeds verwerkt in basislidmaatschap)

 

-/- 25

 

 

Dit leidt tot de volgende contributietarieven:

 

Voetbal (VB)

Geboren

 

Voetbal

Toeslag CR

Toeslag SQ

Mini 4 t/m 5

2015-2016

 

164

Gratis

-

Mini 6 t/m 7

2013-2014

 

348

Gratis

+ 17

Junior 8 t/m 17

2003-2012

 

348

+ 84

+ 37

Jonge senior 18 t/m 25

1995-2002

 

316

+ 63

+ 21

Senior

<=1994

 

348

+ 162

+ 129

Selectiebijdrage 6 t/m 18

2002-2014

 

50

-

-

 

 

 

 

 

 

Teamcontributie jonge senior

1995-2002

[2]

186

+ 63

 + 21

Teamcontributie senior

<=1994

[2]

186

+ 162

+ 129

Niet-spelend lid bijdrage afdeling

<=2002

[3]

+ 42

+ 42

+ 42

  

Cricket (CR)

Geboren

 

Cricket

Toeslag VB

Toeslag SQ

Mini 5

2015 (t/m juni)

 

34

+ 130

-

Mini 6 t/m 7

2013-2014

 

58

+ 290

+ 17

Junior 8 t/m 17

2003-2012

 

142

+ 290

+ 37

Jonge senior 18 t/m 25

1995-2002

 

249

+ 130

+ 21

Senior

<=1994

 

348

+ 162

+ 129

 

 

 

 

 

 

Teamcontributie jonge senior

1995-2002

[2]

189

+ 130

+ 21

Teamcontributie senior

<=1994

[2]

189

+ 162

+ 129

Niet-spelend lid bijdrage afdeling

<=2002

[3]

+ 42

+ 42

+ 42

 

Squash (SQ)

Geboren

 

Squash

Toeslag CR

Toeslag VB

Mini 7

2013

 

75

Gratis

+ 290

Junior 8 t/m 17

2003-2012

 

95

+ 84

+ 290

Jonge senior 18 t/m 25

1995-2002

 

207

+ 63

+ 130

Senior

<=1994

 

315

+ 162

+ 162

Niet-spelend lid bijdrage afdeling

<=2002

[3]

+ 42

+ 42

+ 42

 

Niet-spelend (NSP)

Geboren

 

Basis

NSP VB

NSP CR

NSP SQ

Babylid

>=2015

 

34

-

-

-

Junior 6 t/m 17

2003-2014

 

58

-

-

-

Senior

<=2002

 

186

+ 42

+ 42

+ 42

Buitenlid

<=2002

 

136

-

-

-

Donateur

 

 

90

-

-

-

   

[1]           Buitenleden (woonachtig buiten Groot Den Haag) krijgen een korting op het niet spelende basislidmaatschap. Dit geldt alleen voor (jonge) senioren.

[2]           De teamkorting geldt voor spelers van seniorenteams voetbal en cricket, bestaande uit tenminste 16 nieuwe leden, die zich als team aanmelden bij de vereniging. De teamkorting geldt alleen voor het eerste seizoen.

[3]           Alleen in combinatie met algemene bijdrage niet-spelend lid.

 

 

Peildatum voor alle leeftijden: 31 december 2020