Oproep Algemene Ledenvergadering 11 april 2022

** UPDATE 5-4-22 TOELICHTING BEGROTING TOEGEVOEGD **
Het Hoofdbestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 11 april 2022, aanvang 19.30 uur, locatie clubhuis.

Oproep Algemene Ledenvergadering 22 november 2021

update 17/11: het jaarverslag 2020/2021 is toegevoegd
update 17/11: brief squashbestuur is toegevoegd aan de ingekomen stukken
update 13/11: de financiële cijfers zijn aangevuld met een toelichting van de penningmeester

Oproep Algemene Ledenvergadering 30 november 2020

** UPDATE 20 nov. De ALV zal online worden gehouden ** Het Hoofdbestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 november 2020, aanvang 19.30.
Gijs ter Kuile met Jeroen Smits

Verslag ALV 26 november 2018

Op een geslaagde ALV werd Gijs ter Kuile benoemd tot Erelid. Wim Moningka mag zich nu Lid van Verdienste noemen.

Aankondiging ALV 15 mei 2017

Het Hoofdbestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 15 mei 2017, aanvang 19.30 uur in het clubhuis.

Aankondiging ALV 14 november 2016

Het Hoofdbestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 14 november 2016, aanvang 19.30 uur in het clubhuis.
**Update2: jaarverslag HCC toegevoegd**

Aankondiging ALV 25 april 2016

Het Hoofdbestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 april 2016, aanvang 19.30 uur in het clubhuis.

Verslag Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015

*UPDATE - concept notulen beschikbaar* Tijdens de ALV op 23 november gaven de circa 30 aanwezige leden hun goedkeuring aan het Financieel Jaarverslag 2014-2015 en het Algemeen Jaarverslag 2014-2015.

Aankondiging ALV 23 november 2015

Het Hoofdbestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 23 november 2015, aanvang 19.30 uur in het clubhuis. ***Jaarverslag en gewijzigde agenda beschikbaar***

Agenda en stukken ALV 23 juni 2015

Het Hoofdbestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 23 juni 2015, aanvang 19.30 uur in het clubhuis.

Stukken van ALV 24 november 2014 beschikbaar

De concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2014 en het verslag van de Kascommissie zijn gereed en te downloaden op het besloten gedeelte van de website.

Aankondiging ALV 24 november 2014

UPDATE: alle stukken zijn nu beschikbaar!
Ga naar het besloten deel van de website om agenda en stukken op te kunnen vragen. Vergeet niet om eerst in te loggen.

Bestuursmutaties

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 april jl. zijn enkele mutaties in het Hoofdbestuur geaccordeerd.

Nieuw kunstgras een jaar uitgesteld

Het bestuur is recent onverwacht geconfronteerd met een nieuw feit dat een goede voortgang van het kunstgrasproject ernstig belemmert.

Nieuw kunstgras stap dichterbij

De Algemene Ledenvergadering heeft op 7 januari jl. ingestemd met het projectvoorstel van de Kunstgrascommissie

De huisjes krijgen een facelift

Het huurcontract met de Shell is zoals eerder bericht met ingang van 1 januari jl. tot een einde gekomen.

UPDATE2 Algemene ledenvergadering 25 november: stukken beschikbaar

Op 25 november a.s. vindt in het clubhuis de najaarsvergadering plaats, aanvang 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: de financiële verantwoording 2012-2013, de vervanging van het kunstgras medio 2014 en een terugblik op het jubileum.

Oproep voor ALV op 13 mei 2013 (aanvang 19.30 uur)

Op de rol staan onder meer de begroting 2013-2014, vereenvoudiging en aanpassing van de contributies, bestuursmutaties en vestiging van het recht van opstal i.v.m. aanleg van nieuwe kunstgrasvelden door de gemeente in 2014.
Maarten Fontein - nieuwe voorzitter vereniging

Benoemingen bij ALV

Maarten Fontein voorzitter vereniging en Frank Bijloos voorzitter HVV ...