Inschrijving

(update 21 mei 2018)

 

Hoe werkt de inschrijfprocedure?

 

Het digitale aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Koninklijke HC en VV kunt u invullen op deze website. Na aanmelding wordt het kandidaat-lid uitgenodigd voor een gesprek met de Ballotagecommissie. Een kandidaat-juniorlid wordt gevraagd met zijn vader en/of moeder of, indien van toepassing, voogd te komen. Totdat u bericht hebt gekregen dat u bent aangenomen als lid mag u niet deelnemen aan trainingen of wedstrijden. Deelname aan een of twee proeftrainingen is alleen mogelijk met toestemming van het betrokken afdelingsbestuur.

 

Wat moet ik mee nemen naar het gesprek met de Ballotagecommissie?

U wordt verzocht ter zitting zowel het ondertekende aanvraagformulier als de (verplichte) machtiging voor automatische incasso, beide voorzien van de benodigde handtekeningen, te overhandigen, vergezeld van één recente pasfoto.

 

Zijn de twee ondersteunende handtekeningen noodzakelijk?

 

Deze handtekeningen zijn niet noodzakelijk. HVV kent in enkele leeftijdscategorieën een wachtlijst. Inschrijfformulieren met twee clubleden als mede-ondertekenaar worden met voorrang behandeld.

 

Hoe werkt de wachtlijst?

 

Door capaciteitsgebrek kent HVV in enkele leeftijdscategorieën een wachtlijst. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Pas wanneer een plek in deze leeftijdscategorie vrij komt, kan een nieuwe speler van de wachtlijst worden opgeroepen. Daarbij hebben kandidaat-leden waarvan directe familie lid is van de vereniging voorrang. Ook inschrijfformulieren met twee clubleden als mede-ondertekenaar worden met voorrang behandeld. De ledenadministratie doet geen mededelingen over de plek op de wachtlijst.

 

Mogen jeugdspelers meetrainen als zij op de wachtlijst staan?

 

Nee. Pas wanneer u bericht hebt gekregen dat u bent aangenomen als lid mag u deelnemen aan trainingen of wedstrijden. Deelname aan een of twee proeftrainingen is alleen mogelijk met toestemming van het betrokken afdelingsbestuur.

 

Veel gestelde vragen Overzicht