Veiligheidsmaatregelen jeugdafdelingen HVV en HCC

Bericht voor ouders van onze jeugdspelers, trainers en leiders

De vereniging moet een veilige plek zijn voor al onze leden. Dit geldt in het bijzonder voor onze jeugdleden. Helaas is dat minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Daarnaast worden er nog steeds uit de kleedkamers met regelmaat waardevolle zaken gestolen. In de allereerste plaats is het van belang dat wij allen, en met name de Jeugdcommissie, trainers en leiders alert zijn én blijven om mogelijke misstanden tijdig te signaleren. Wij vragen daarvoor nadrukkelijk uw medewerking. Mocht u een bepaalde verdenking hebben meldt dat dan terstond bij mij of een van de leden van de jeugdcommissie, zodat die onderzocht kan worden en er waar nodig tegen opgetreden kan worden. Voorts hebben wij besloten een aantal maatregelen te treffen in de preventieve sfeer met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers en douches:

· Douchen na afloop van trainingen en wedstrijden wordt uit hygiënische overwegingen uiteraard aangemoedigd. Tijdens het douchen van de spelers (t/m 15 jaar) dient echter altijd toezicht te worden gehouden door tenminste twee volwassenen. Toezicht kan worden gehouden door de trainer in combinatie met de leider, of door een leider in combinatie met een ouder. Zij zijn ofwel aanwezig in de kleedkamer zelf of in de directe nabijheid, zoals de gang of de commissiekamer. In het laatste geval wordt steekproefsgewijs gecheckt of in de kleedkamer alles normaal verloopt.

· Deze eis wat betreft toezicht geldt zowel voor wedstrijden als voor trainingen. Er kan niet gedoucht worden als het toezicht niet aan de hierboven gestelde eisen voldoet.

· Het gebruik van smartphones is verboden in kleedkamers. In het weekend dient de leider hierop toe te zien. Doordeweeks zullen steekproefsgewijs controles worden gehouden. Het verbod dient te voorkomen dat compromitterende of beledigende beelden naar buiten gebracht kunnen worden.

· Alle teams dienen na gebruik de kleedkamer bezemschoon achter te laten. Het komt helaas nog steeds voor dat de kleedkamer na gebruik onvoldoende schoon wordt achtergelaten, tot ergernis van de teams die daarna van de kleedkamer gebruik moeten maken. Vernielingen of zooien met kleding en tassen van medegebruikers zijn uit den boze en zullen door het HVV-/HCC-bestuur disciplinair worden bestraft.

· De leider wordt, wellicht ten overvloede, gevraagd ervoor te zorgen dat op wedstrijddagen niets van waarde in de kleedkamers achterblijft; verzamel per team alle waardevolle spullen, zoals smartphones, geld, horloges, en neem die mee naar het veld. Tijdens trainingsdagen zijn de jeugdspelers primair zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van hun waardevolle spullen. Het beste is die zoveel mogelijk thuis te laten en anders mee te nemen naar het veld en ze daar af te geven aan de trainer.

Naast deze maatregelen bestaat sinds enige jaren de functie van vertrouwenspersoon. Alle vormen van ongewenst gedrag kunnen gemeld worden bij of besproken worden met deze vertrouwenspersonen. Klik hier voor de contactgegevens. Alle informatie wordt vanzelfsprekend op vertrouwelijke basis behandeld. Het reglement m.b.t. de vertrouwenspersoon is gepubliceerd op de website. Voor het trainersgilde zelf geldt dat om te kunnen trainen het overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) een voorwaarde is. De regel geldt voor zowel de huidige trainers als voor nieuw aan te trekken trainers.

We hopen dat bovenstaande maatregelen bijdragen aan het plezier dat onze leden en jeugdleden beleven op onze vereniging.

De besturen van HVV en HCC

 

 

Downloads:

Veiligheid jeugdafdeling HVV Overzicht