Organisatie

De Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging heeft een hoofdbestuur dat bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) en de voorzitters van de twee afdelingsbesturen (cricket, voetbal).

De besturen worden bijgestaan door een aantal commissies zoals de kascommissie, de ballotagecommissie, de buffetcommissie en de financiële en ledenadministratie. Daarnaast heeft de vereniging een sport- en een verenigingsmanager in dienst.

De vereniging telt meer dan 1700 leden en circa 100 donateurs. Deze grote organisatie steunt voor een belangrijk deel op vrijwillige, onbetaalde zelfwerkzaamheid van de leden.

Het Diepput complex heeft in het voetbalseizoen drie velden waarvan twee voorzien van een lichtinstallatie. In het cricketseizoen beschikt H.C.C. over twee velden op de Diepput. Indien nodig wordt nog een veld gehuurd van een andere club in de regio. De terreinen en opstallen, die eigendom zijn van de vereniging, worden onderhouden door een terreinmeester in dienst. Hulp van de leden bij het schoonhouden, het ombouwen van voetbal- naar cricketvelden en omgekeerd en diverse ander werkzaamheden is onontbeerlijk.

Het buffet in het clubhuis neemt een belangrijke plaats in het verenigingsleven in, zowel uit oogpunt van gezelligheid als van inkomsten. De exploitatie is sinds enige jaren geleden volledig verpacht. Alle afdelingen hebben één of meer betaalde trainers in dienst, die senioren en jeugdleden in de geheimen van het spel inwijden en bij wedstrijden aanwijzingen geven.

Elke dinsdag verschijnt de digitale nieuwsbrief, waarin actuele nieuwsberichten worden gepubliceerd. Daarnaast verschijnt alle informatie zoals; bestuursmededelingen, wedstrijdprogramma's, buffetdiensten en speciale evenementen op deze website. Drie maal per jaar verschijnt de Diepput Echo met uitgebreider verenigingsnieuws.

De ‘Stichting De Diepput’ zorgt via incidentele acties onder de leden, oud-leden, ouders en donateurs voor de realisatie van grotere projecten. De ‘Stichting de Groote Haagsche’ fungeert als business club en zorgt middels een groot aantal aangesloten ondernemingen voor permanente financiële ondersteuning van sportieve doelen.

Koninklijke HC & VV - info Overzicht